Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com (Martin Krčál, Vanda Gřešáková, Markéta Řehůřková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com (Martin Krčál, Vanda Gřešáková, Markéta Řehůřková)

0 comments
Autoři: 

Jako první řečník v rámci této přednášky vystoupil Martin Krčál z Masarykovy univerzity se shrnutím, co je nového v projektu e:Citace; respektive co je konkrétně nového na portálu citace.com. Tam mohou uživatelé nalézt odkazy na dokumenty o citování, poradnu, generátor citací a také nabídku služeb pro knihovny.

Právě generátor citací prošel jednak grafickou změnou, jejíž cílem bylo usnadnit použití pro uživatele, a také změnami technickými. Nová verze kupříkladu odstranila nevyužívané funkce, zjednodušila import záznamů, implementovala novou normu a nové moduly, zkrátila registraci, obohatila obsah záznamů, umožnila sdílení složek a exporty do pdf, rtf a dalších formátů, přidala vyhledávání ve vlastních citacích atd. Dalším vývojem by mělo být zjednodušení formuláře, vylepšní exportů, importy z jiných systémů, vylepšení složek a další spolupráce s projektem e:Citace.

Jako další se slova ujala Vanda Gřešáková, která pohovořila již přímo o projektu e:Citace. Ten vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář na KISK FF MU, kvůli nedostatečné znalosti studentů, a současně v kvůli omezení plagiátorství. Cílem projektu byla osvěta v oblasti citační gramotnosti a vytvoření metodických materiálů, e-learningového kurzu a workshopů. Něco z toho už mají realizátoři za sebou (např workshopy nebo spuštění webových stránek); e-learningový kurz bude teprve spuštěn.

Další velkou akcí v rámci projektu byl výzkum, který nám popsala Markéta Řehůřková. V rámci výzkumu bylo potřeba zjistit něco o cílové skupině projektu, a jak jí přizpůsobit podávané informace. Zároveň bylo nutné si ověřit, která norma je nejpoužívanější.

Průzkum probíhal dvěmi kvantitativními metodami: obsahovou analýzou závěrečných prací a dotazníkovým šetřením. Cílovou skupinou byli studenti FF MU. Jako nejpoužívanější se ukázala norma ISO.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com (Martin Krčál, Vanda Gřešáková, Markéta Řehůřková). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13886. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13886

automaticky generované reklamy
registration login password