Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny (Jiří Drozda)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny (Jiří Drozda)

0 comments
Autoři: 

Autor následujícího příspěvku, Jiří Drozda z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, na úvod prohlásil, že podle něj by jeho příspěvek patřil spíše mezi příklady k nenásledování než do sekce novinek. Jak rádi by řešili problémy typu "jaký použít MARC"..

(Ne)normální knihovnou z názvu příspěvku je totiž Zeměměřičská knihovna, tedy knihovna pro obory topografie, kartografie, geografie, geodézie, gravimetrie, geodynamiky, metrologie apod. Knihovna má jedinečný a unikátní fond, ale je bohužel značně izolovaná, a to jak jak geograficky (návštěva knihovny představuje takřka celodenní výlet), tak odborně i vnitroústavně. To celé vyústilo ve ztrátu aktivity. Bylo proto potřeba knihovnu nabudit k novému životu.

Jako první proběhla analýza, jak ukončit u takovéto knihovny s unikátním fondem činnost a zda je možno tento fond předat nějaké jiné knihovně, která by ho udržela v původním rozsahu a zajišťovala jej i nadále. Zjistilo se ovšem, že toto není samo o sobě jednoduché, a znamenalo by to i ztrátu přístupu resortu k nejnovějším informacím z oboru, značnou finanční náročnost samotného rušení, předávání a likvidace fondu, a po zrušení této knihovny by bylo třeba založit knihovnu znovu, protože je k tomu ústav nucen zákonem.

Na závěr analýzy bylo nastíněno několik možností, tedy zda skutečně knihovnu rušit i za cenu finančních nákladů a dalších problémů, a nebo knihovnu oživit a především zajistit její využití.

Co šlo ovlivnit hned bylo zvýšení publicity knihovny včetně osobní propagace, zapojení knihovny do JIB a NUŠL a užší spolupráce s projektovými týmy v oboru. Do budoucna ovšem zůstávají složitější (a dražší) úkoly: obměna/náhrada zastaralého knihovního systému (HW+SW), rekonstrukce prostor, získání přístupu k EIZ z oboru a následně i digitalizace fondu.

Knihovna se proto zapojila do projektu VaVpI, Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven. Dalším projektem, který využili, byl VISK7. Projekt v rámci VISK8 jim byl zamítnut (z důvodu zastaralého knihovního SW), ale do budoucna plánují žádat o podporu z VISK3.

Jak to všechno dopadne? Sedm odborných kateder přislíbilo se stát “kolektivním” čtenářem, KGK příslíbila finanční podporu, smlouva s NK na souborný katalog je pripravena k podpisu, smlouva s NTK na připojení NUŠL je připravena k podpisu, VISK7 běží, VISK8 nebylo tak zásadní prohrou, projekt v rámci VaVpI GeonInfo běží a Natura taktéž.

Vyhlídky jsou tedy zatím poměrně nadějné. A i kdyby nic z toho nakonec nevyšlo, v rámci snahy o zachování knihovny se minimálně sblížil a stmelil celý tým.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny (Jiří Drozda). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13885. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13885

automaticky generované reklamy
registration login password