Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl)

0 comments
Autoři: 

V posledním konferenčním příspěvku dnešního dne se Jan Mottl ze společnosti AiP Safe věnoval oblasti dlouhodobého uchovávání dat a dokumentů (LTP) v rámci projektu Národní digitální knihovny (NDK).

Počátky zkušeností AiP v oblasti LTP spadají do roku 1991, kdy byla firma icome založena. V roce 1992 dostali první dvě zakázky: databázi ochranných známek a projekt Paměť světa pro Národní knihovnu. V roce 1994 vydali ČNB na CD-ROMu a produkt Kancelář Metternich a jeho doba.

Jan Mottl nás provedl historií firmy AiP

Jan Mottl nás provedl historií firmy AiP

V roce 1995 vydali na CD-ROM dva první úplné rukopisy, čímž byl oficiálně zahájen projekt Memoriae Mundi Series Bohemica pod hlavičkou programu Paměť světa; a vydali též partitury Bedřicha Smetany. V roce 1997 přešli k zobrazování na internetu; v roce 1998 organizace UNESCO potvrdila jejich metodiku a oficiálně doporučila vytvořený formát.

V rámci uchovávání můžeme zvolit dvě varianty. Heterogenní archiv ukládá pokud možno všechno, co kdo nabídne. Vzniká pak velké množství entit bez přesných pravidel pro jejich popis. Daleko lepší je proto homogenní archiv, který má dopředu jasně daná pravidla, co a jak se bude ukládat a zpřístupňovat.

U projektu Národní digitální knihovny byla zvolena cesta homogenního archivu s aplikací OAIS. LTP řeší programová aplikace dodávaná AiP Safe, která zachycuje jak jednotlivé objekty archivu, tak akce, které se jich týkají. Přidanou hodnotou je evidence kontroly offline uloženýh kopií. Další součástí je Editační modul, který umožňuje popis a vytváření strukturálních metadat.

Budoucí výzvu představuje tvorba podpory pro naplnění požadavku nezávislého na srozumitelnosti obsahu a řízené badatelské prostředí pro tvorbu přidané hodnoty k uloženým informacím. Dále bude třeba sjednotit a definovat metadatové formátové specifikace dalších typů intelektuálních entit.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13914. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13914

automaticky generované reklamy