Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová)

0 comments
Autoři: 

Iva Burešová z Knihovny Akademie věd popsala politiku a základní principy otevřeného přístupu na AV ČR. Ústavy, které jsou samostatné právnické osoby (v.v.i.), by měly podle vnitřního nařízení zpřístupňovat plné texty. Pro autory, zaměstnance AV ČR, kteří publikují v režimu open access, jsou určeny dotace (tzv. podpora "gold" open access). Ve fondu je na rok 1 mil. Kč.  Udělení dotace má však svá omezení (nesmí jít např. o články v hybridních časopisech).

Přednáška o Open Access v podání Ivy Burešové

Přednáška o Open Access v podání Ivy Burešové

Iva Burešová dále hovořila o institucionálním repozitáři ASEP, který v první den konference prezentovala Jana Doleželová. Autorka příspěvku se také zaměřila na řešení autorskoprávní problematiky s cílem umožnit autorům publikovat v režimu otevřeného přístupu. V současnosti probíhají jednání s vydavateli, u kterých autoři piblikují nejvíce (např. od roku 2012 je podepsána smlouva se společností Elsevier, podle které lze ukládat do repozitáře plné texty autorů z AV). Knihovna AV usiluje o podobnou smlouvu i s nakladatelstvím Springer a American Chemical Society (ACS).

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-13908. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13908

automaticky generované reklamy