Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak)

0 comments
Autoři: 

Přednášející Joanna Pawliniak z Wrocław University Library vystoupila namísto svého kolegy Adama Żurka a promluvila o digitalizaci kulturního dědictví v Polsku. Současná situace v této oblasti totiž není ani z daleka příznivá.

O složité situaci v Polsku s Joannou Pawliniak

O složité situaci v Polsku s Joannou Pawliniak

V oblasti kulturního dědictví a databází historických věd jsou pro Polsko příznačné velké problémy s financováním. Oblasti zájmu jsou totiž rozdělené mezi tři oblasti: Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Culture and National Heritage a mezi vedení jednotlivých vojvodství. Každé z nich navíc zastřešuje trochu jinou oblast zájmu a má odlišné možnosti financovat projekty.

Problémy s financováním ale účastníky jednotlivých projektů také mnohému naučily - například kvalitněji vybírat objekty k digitalizaci. Obvyklý postup spočívá nejprve v konzervaci jednotlivých dokumentů a teprve poté přichází samotná digitalizace. Po skenování pak následuje popsání dokumentů a jejich zpřístupnění.

Složitou situaci v Polsku se odborníci snaží řešit kupříkladu spuštěním několika menších projektů, podporovaných obvykle ze zdrojů Evropské unie. Pro klasifikaci kulturního dědictví se nejčastěji využívá systém MIDAS (Marburg Information, Documentation and Administration System). Jedním z plánovaných výstupů má být např. databáze více než 1100 středověkých rukopisů přístupných přes web.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-13916. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13916

automaticky generované reklamy
registration login password