Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-knihovna (Vojtěch Vojtíšek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

E-knihovna (Vojtěch Vojtíšek)

0 comments
Autoři: 

Z hlediska nakladatelů došlo s nástupem elektronických knih k zásadnímu posunu paradigmatu. Jedná se o situaci, která není zcela předvídatelná, a nakladatelé si zkrátka musí nějak poradit. Nyní jsme podle Vojtěcha Vojtíška z Městské knihovny v Praze v období zkoušení - a samozřejmě i omylů.

Otevřená budoucnost v podání Vojtěcha Vojtíška

Otevřená budoucnost v podání Vojtěcha Vojtíška

Přednášející také seznámil posluchače se základními principy, které MKP aktuálně řeší - to jest: A) e-knihy, B) digitalizace a C) elektronické informační zdroje (EIZ). Dále se v příspěvku zaměřil především na e-knihy a s nimi spojené projekty. Od roku 2007 jich totiž v Městské knihovně probíhá několik (např. Čtěte Holmese On-line, Čtěte Máchu On-line, Knížky nejen do školy a další).

Přiblíženy byly také formy spolupráce, kterými knihovna získává nové tituly. Jedná se nejčastěji o:

  • akvizici - často tituly volně dostupné na internetu, zde má knihovna velmi dobré zkušenosti a zaznamenává velice vlídný přístup od poskytovatelů
  • e-publikování - následné vydávání děl také těch autorů, kteří mají uzavřenou Creative Commons, autor si určí podmínky, knihovna zdigitalizuje a zveřejní
  • nakladatele – spolupráce s nakladateli, kteří se nebrání novým modelům spolupráce. Pokud je daná kniha ve fondu, je po dohodě možné ji zdigitalizovat a zpřístupnit

Podle Vojtíška přichází doba, kdy bude třeba knihy uchovávat. Budoucnost vidí především v otevřeném přístupu, stejně jako v otevřeném myšlení.

Na dotaz ohledně zapůjčování e-knih přednášející zmínil dvě základní varianty: buď je dílo k dispozici zdarma prostým stažením, nebo (pokud jde o digitalizované dokumenty např. v systému Kramerius) lze dílo prohlížet elektronicky na místě. Na dotaz ohledně jednání s vydavateli, kteří mají zájem o bližší spolupráci zmínil aktuálně především nakladatelství Academia.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. E-knihovna (Vojtěch Vojtíšek). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13901. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13901

automaticky generované reklamy
registration login password