Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec)

0 comments
Autoři: 

Tomáš Psohlavec ze společnosti AiP Beroun si připravil příspěvek nazvaný "Manuscriptorium v nových souvislostech". Manuscriptorium je Evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví. Projekt běží již 11 let a probíhá ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

Celkem je do projektu zapojeno cca 100 poskytovatelů obsahu, nicméně poměr mezi českými a zahraničními institucemi je 50:50. Manuscriptorium obsahuje cca 250tis záznamů, cca 20tis plných textů a také základní funkce badatelského prostředí (např. virtuální kolekce uživatele).

Tomáš Psohlavec a jeho příspěvek o Manuscriptoriu

Tomáš Psohlavec a jeho příspěvek o Manuscriptoriu

Manuscriptorium necentralizuje data, ale shromažďuje popisné informace a informace o existenci obsahu; dostupnost zajišťují poskytovatelé svými prostředky. Druhý princip je princip individuálních konektorů, kdy se snaží shromažďovat původní obsah v nezkrácené podobě. Aplikace přináší několik výhod, např. distribuci nákladů mezi všechny partnery, možnost zachování lokálních work-flow atd.

Návaznost na evropské prostředí zajišťuje kupříkladu napojení na projekt Europeana. Současný model spolupráce má i nevýhody: např. údržba konektorů, kdy se správce přizpůsobuje vlastnostem svých partnerů, technické bariéry pro malé partnery, vysoká heterogenita obrazových dat či případné výpadky na straně partnerů.

Připravuje se proto změněný model spolupráce, jehož cílem je zachování současných principů, ale navíc s možností vytvořit jeden společný repozitář a přenést konektory na stranu partnerů.

V současné době hradí kompletní provoz Manuscriptoria Národní knihovna, finance na rozvoj jsou zažádany v rámci projektu Historical Europeana (což je silné konsorcium, zahrnující 28 partnerů z různých zemí) z ICT Policy Support Programme, Call 6. Pokud projekt bude schválen, vyřeší to většinu problémů, které v současné době projekt má.

(vk)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13917. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13917

automaticky generované reklamy