Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky)

0 comments
Autoři: 

První příspěvek odpolední sekce v Posluchárně D si připravili Mária Žitňanská a Michal Sliacky z bratislavského Centra vedecko-technických informácií SR. Projekt NISPEZ označuje Národní informační systém podpory výzkumu a vývoje na Slovensku. První informace o projektu pocházejí z roku 2009 a letos tedy NISPEZ vstupuje do čtvrtého roku své existence.

NISPEZ umožňuje například centralizované nákupy licencí (které ve výsledku poskytují lepší ceny), centralizovaný přístup k EIZ nebo centralizovanou statistiku. Kromě Bratislavy je do systému zapojeno 21 slovenských vysokých škol, Slovenská Akadémia Vied, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica a Centrum vedecko-technických informácií SR.

V rámci projektu existuje také cílená publicita: webová stránka s informacemi pro uživatele, vyhledávací portál a pod. Zároveň vznikly i další materiály, jako plakáty, záložky, manuály apod., které jsou distribuovány všem organizacím zapojeným do projektu. Veřejné publikační aktivity (prezentace, články) se také řeší centralizovaně. Stejně tak organizují i odborné akce - např. informační a pracovní semináře nebo výroční akce.

Významnou součástí projektu jsou již zmiňované centralizované statistiky a průběžná hodnocení. Pod centralizovaným sledováním statistik si můžeme představit např. jednotnou formu statistických ukazatelů, sledování změn a tendencí ve využívání zdrojů nebo porovnávání jednotlivých institucí. Hodnocení zahrnuje statistiky a dotazníky, s cílem určit efektivitu nakupovaných zdrojů. Výsledky končí v hodnotících zprávách (které se musí předkládat nadřízeným orgánům), jsou využitelné pro zapojené organizace a případně pro poskytovatele jednotlivých zdrojů.

Nedávno také proběhl dotazníkový průzkum zapojených institucí, který zjišťoval názor na společné aktivity, které se v projektu řeší. Výsledky byly většinou pozitivní - např. finanční úspora, ušetřený čas a energie při zařizování, rozšíření portfolia EIZ, rozšíření počtu uživatelských institucí, lepší vyjednávací pozice u poskytovatelů, menší zátěž na dodavatele a poskytovatele, společné publikační aktvity, společné hodnocení a vyhledávací portál. Zmíněna ale byla i některé negativa - kupříkladu narůstající administrativa a byrokracie, zdlouhavost nákupů řešených jako veřejné zakázky, personální zabezpečení, či malá propagace jednotlivých institucí.

V tuto chvíli je na zvážení, zda centralizovaný přístup zachovat a pokračovat v něm, či zda projekt pozměnit a pokračovat s upravenými parametry (např. větší sebeprezentace jednotlivých organizací nebo větší důraz na jednotlivé organizace v rámci dalších akademických hodnocení). Ze současných závěrů pro nadřízené orgány vyplývá, že systém má zřejmé výhody, ale je třeba ho do budoucna upravit a eliminovat tak naznačená negativa.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13887. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13887

automaticky generované reklamy
registration login password