Ikaros Roč. 18, č. 8 (2014)

Editorial

Konec prázdnin a konference INFORUM

Právo v informační společnosti

Kybernetické útoky a jednotlivé interpretace práva: Strategie USA v oblasti kybernetické bezpečnosti

Výzkumná činnost

Copywriting z pohľadu jazyka, ktorý využíva
Overovanie bonity publikačného priestoru
Vplyv tlače a písma na výsledok procesu digitalizácie

Digitalizace a digitální knihovny

Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe a na Slovensku

Pořádání informací

Nosiče průmyslověprávních informací

Zprávy, reportáže a glosy

Inforum 2014
Jak zviditelnit knihovnu a její služby
Ohlédnutí za 20 lety konference Inforum
Pracovní stáž v knihovně EESC aneb na semestr do Bruselu

automaticky generované reklamy