Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (Jakub Mlynář)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (Jakub Mlynář)

0 comments
Autoři: 

Příspěvek Jakuba Mlynáře z pražského Centra vizuální historie MALACH navázal na příspěvek z loňského roku, který o archívu vizuální historie také pojednával. V posledních 40 letech se totiž mění vědecký pohled na minulost. Vědce už nezajímají jen příčiny a důsledky, ale i to, jak byly události vnímány lidmi, jak je prožívali nebo jak je jimi událost nahlížena v dnešní době.

Archiv vizuální historie dnes obsahuje bezmála 52 tisíc videosvědectví natočených v 56 zemích světa a ve 32 jazycích; jedná se tak o největší archiv svého druhu na světě (tj. perzekuce z důvodu národa, rasy, či sexuální orientace; paměti těch, kteří osvobozovali koncentrační tábory apod.). V češtině je 558 rozhovorů, slovensky 567. Většina materiálu je plně indexována, v přístupových místech je možno vyhledávat libovolné informace (jména, názvy, témata...), archiv se může stát zdrojem vzdělávacího materiálu online i offline.

Proč ho použít? Dává historii tvář, emoce, zbavuje ji stereotypů. Je to jako setkání s pamětníkem: mluví místním jazykem, hodnotí situaci z místa, vnímá lokální historii. To se ovšem netýká jen historie, ale i ostatních předmětů, a projekt nabízí možnost kombinace s dalšími materiály.

Nevýhodou archivu je samozřejmě to, že se jedná o čistě osobní a subjektivní vzpomínky a interpretace. Jde o historii těch, kteří přežili, jejich výpověď závisí na jejich politickém názoru, víře, nátuře atd. Zároveň se jedná pouze o lidi, kteří byli ochotní dát interview a nikoliv tedy všech. Z toho vyplývá, že je nutno všehna data a fakta prověřovat a ověřovat, a zvážit vhodnost výroků pro sledovaný cíl.

Možnosti využití ve vzdělávání:

  • hotové vyučovací hodiny z archivu (promítnout studentům, případně doplnit výkladem)
  • práce online v reálném čase (sami studenti si vyhledávají informace; surfují)
  • portál iWitness (což je spojení offline i online verze; po registraci je přístupný a obsahuje i přepřipravené materiály)

Co se týče zmiňovaného portálu iWitness, ten zpřístupňuje komukoliv s normálním webovým přístupem zatím cca 1000 interview s plným textem (zatím ale pouze anglicky). Obsahuje také pedagogické vedení (ale pedagog si může sám dělat svoje přípravy), doplňkové zdroje primárních materiálů a kontext. Učí též multimediální gramotnost, kreativitu, anayltické a kritické myšlení apod.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation (Jakub Mlynář). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13882. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13882

automaticky generované reklamy
registration login password