Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou (Wolfgang Steinmetz) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 5.972 x 0
Reserve nebo Reservation? 1998, ročník 2, číslo 1 Svět mimo internet 6.697 x 0
Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku (Daniela Tkačíková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 5.530 x 0
Skenování lístkových katalogů - zkušenosti knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 7.060 x 0
Rychločtení, rychlostudium, info management 2009, ročník 13, číslo 3 Recenze 8.001 x 0
Ikaros s ISSN na vlastní doméně 1999, ročník 3, číslo 9 Editorial 6.732 x 0
Odměna autorům za půjčování jejich děl v knihovnách 2005, ročník 9, číslo 6 Informační politika 9.963 x 0
Knihovna o prázdninách, aneb Jak se rodí dvojčata : na veteránskou notu 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 5.004 x 0
Svět knihy 2017: Velká data, malá nakladatelství a hledání genia loci 2017, ročník 21, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.517 x 0
Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele (Martin Vojnar) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Trendy a technologie v EIZ 4.811 x 0
ClinicalRecource@Ovid (Vincent Maessen) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 7.596 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2012 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.114 x 0
Prodej Yahoo, doména .web a Pokémoni 2016, ročník 20, číslo 7 Editorial 2.314 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 26.242 x 0
Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými (Tomáš Vejlupek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 5.512 x 0
Virtuální sdílení tacitních znalostí (Ludmila Mládková) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru 8.293 x 0
Exkurze v ústřední vědecké knihovně Ministerstva zahraničních věcí České republiky 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.494 x 0
Budujeme knihovny společenských a humanitních věd s Wiley-Blackwell (Marta Dyson) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pohodlnější cesta k elektronickým knihám 3.665 x 0
Prezentace posterů (různí autoři) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Prezentace posterů 5.410 x 0
Pár poznámek ke konferenci ISSS 2002, ročník 6, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.004 x 0

Stránky