Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informace bez šumu i po několika letech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informace bez šumu i po několika letech

0 comments
Rubrika: 
Ještě dnes je možné sehnat CD ROM RESPEKTu, který obsahuje archív plných textů všech článků, historii redakce, obrázky titulních stran a další informace z let 1990-96. Dnes již se slevou lze sehnat ucelený přehled politického, společenského, ekonomického a kulturního dění v Čechách a na Slovensku tak, jak jej zachytil jeden z nejlepších týdeníků u nás. Jako informační zdroj pro knihovny, které tím ušetří místo za archivované papírové svazky týdeníků, i jednotlivce lze toto CD jen doporučit. Mnozí z vás, kteří narazili na informační potřeby zákazníků nebo sami takové mají, týkající se událostí minulých, výzkumů v oblasti politického i společenského dění u nás, analýzy vývoje situace nebo podrobnější a analytičtější popis různých kauz u nás, jistě sáhnou po starších číslech RESPEKTU, který se jako jeden z mála snaží o investigativní žurnalistiku.

Ze zkušenosti vím, že mnozí akademici a výzkumníci především v oblasti humanitních věd používají RESPEKT jako jeden z informačních zdrojů pro své výzkumy a analýzy. Vzpomínám si, jak jsem v oddělení periodik NK procházela tři ročníky RESPEKTU a hledala informace týkající se reformy zdravotnictví u nás. Tímto výzkumem se zabývala jedna americká vědkyně, která za tímto účelem několikrát přicestovala do Prahy. Já jsem jí dělala tzv. informační podporu a ještě před jejím příjezdem jsem mapovala situaci nejen současnou, ale i její vývoj a jednotlivé peripetie. Z nalezených článků jsem pak vyrobila výtah a ten jsem přeložila do angličtiny. Když potom profesorka měla rozhovory s lidmi na Ministerstvu zdravotnictví, byla vybavena do začátku poměrně slušným přehledem situace, který překvapoval její okolí a především nutil tázané odpovídat věcně a podrobně. Na tomto příkladu lze vidět, že pořizování elektronických archívů periodik se vyplatí: šetří čas i prostor a v případě RESPEKTu mají informace staršího data stále vysokou hodnotu.

Grafická úprava CD ROMu je vedena v „tradičním duchu„ týdeníku RESPEKT a to nejen na obálce, ale především v databázi samotné. Autorům bych snad jen vytkla, že v přílišné snaze o originalitu a grafickou dokonalost pozapomněli na zavedené standardy v ovládání programů, takže občas je způsob navigace poněkud nelogický. Také se zdá, že autoři CD příliš nevyužili možnosti hypertextuality a multimediality, kterou CD ROM umožňuje. Zatímco modul vyhledávání nabízí a propojuje celou řadu vyhledávacích hledisek, při samotném čtení nebo procházení obsahem archívů, nejsou mezi sebou jednotlivé položky vůbec propojeny. Například v archívu fotografií, který je mimochodem velice zajímavý avšak fotografie jsou v něm prostě „plácnuty„ v nekonečné nudli jedna za druhou, je u každé fotografie uvedeno číslo časopisu a název článku, ke kterému se váže. Některé fotografie zaujmou natolik, že by si čtenář chtěl příslušný článek přečíst. Stačilo by kliknout na titulek… ale to autory CD ROMu vůbec nenapadlo. Texty jednotlivých článků jsou rovněž „plácnuté„ za sebou v dlouhé nudli a jejich načítání trvá dlouho. Praktičtější, efektivnější a logičtější uspořádání CD ROM by se jistě vyplatilo, vždyť obsahuje tolik zajímavých informací o dění v našich zemích v letech 1990-96!

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Informace bez šumu i po několika letech. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-10466. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10466

automaticky generované reklamy
registration login password