Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros s ISSN na vlastní doméně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ikaros s ISSN na vlastní doméně

0 comments
Rubrika: 
Když jsme před půldruhým rokem uvažovali - v souvislosti s článkem dr. Jana Bayera - o přidělení ISSN, ukázalo se, že bychom stěží splnili předepsané podmínky. Původní verze stručné žádosti o šesti položkách, která je k dispozici ke stažení na serveru STK, v rámci níž české národní středisko tohoto celosvětového kooperativního systému působí, je šitá na míru "kamenných" vydavatelství - nebrala tedy v potaz možnost, že (stejně jako v případě Ikara) může v této roli vystupovat soukromá osoba (nebo jejich skupina), bez institucionální garance. Navíc jsme poukazovali na fakt, který u elektronického seriálu má zásadní význam: ve formuláři "nezbylo" místo pro URL, základní identifikační údaj webovského zdroje, i když, pravda, nemusí mít trvalý charakter. Diskuse na toto téma se vedla nejen na půdě Mezinárodního centra ISSN. Od té doby se však ledy pohnuly správným směrem, vznikla nová verze žádosti pro on-line seriály, a proto jsme se rozhodli nabídku STK akceptovat: od 23. září 1999 Ikaros figuruje s číslem 1212-5075 v databázi ISSN Register.

Tato událost, kterou se Ikaros zařadil do rodiny "skutečných" časopisů, nebyla poslední změnou v jeho životě v uplynulém měsíci. Počínaje 1. říjnem 1999 najdete Ikaros také na vlastní doméně http://www.ikaros.cz (své záložky přepisovat nemusíte, z původní adresy, která zůstává platná, je zajištěno přesměrování). Zatím jde spíše o formální krok, nadále budeme využívat laskavého pohostinství na serveru Filozofické fakulty UK, jeho smyslem je především připravit se na alternativy budoucího vývoje (pokud jde o organizační zajištění vydávání Ikara).

Do třetice bychom rádi naše čtenáře informovali, že Ikaros byl začleněn mezi zdroje, které zařazuje mediální firma Anopress ve své plnotextové databázi Tam-tam, která je přístupná např. v Referenčním centru Národní knihovny ČR. V této souvislosti stojí za zmínku uvést, že Ikaros je prvním takto registrovaným elektronickým odborným periodikem u nás.

Naposled přidáváme zprávu, která nás netěší: Avizovaný sborník z 10. ročníku semináře o automatizaci v knihovnictví, který se konal ve dnech 7. a 8. září 1999 na FF UK, vám nemůžeme nabídnout, protože referáty jsme - kromě dvou výjimek (Adolf Knoll a Stanislav Psohlavec), které najdete v tomto čísle - nedostali do data uzávěrky k dispozici.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ikaros s ISSN na vlastní doméně. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-10386. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10386

automaticky generované reklamy
registration login password