Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN

0 comments
Anglicky
English title: 
UNdata – a new global UN search engine
English abstract: 
This article introduces a newly launched web-based search engine service over the UN databases. It describes its basic functions and features.
Autoři: 

Úvod

Již od dob svého založení Organizace spojených národů (OSN) shromažďuje tematická statistická data svých členských zemí. Tato data jsou ukládána v oddělených databázích s různými systémy a metodami přístupu, což často znemožňovalo uživatelům komplexní přehled o jednotlivých datových sadách a jejich vzájemném vztahu. Tento problém se OSN pokouší vyřešit spuštěním své nové služby UNdata, která zastřešuje 32 databází OSN, které dohromady obsahují více než 60 miliónů statistických záznamů. Vývojový tým neustále pracuje na doplnění dalších databází a záznamů statistických dat členských zemí z tematických oblastí, jako např. zemědělství, kriminalita, vzdělávání, zaměstnanost, energetika, životní prostředí, zdravotnictví, průmysl, informační a komunikační technologie, národní účty, demografie, turistika, obchod apod.

Ša Cukang, generální podtajemník pro ekonomické a sociální záležitost, při příležitosti spuštění služby poznamenal: „(Informační) systém OSN za posledních 60 let shromáždil impresivní množství informací. Služba UNdata, vyvinutá statistickou divizí odboru OSN pro ekonomické a sociální záležitosti, je nový výkonný nástroj, který zpřístupňuje tuto unikátní sbírku informací nejen analytikům a politikům, ale i novinářům, studentům a obyvatelům zemí celého světa.“

Vyhledávací služba

Po zadání adresy „data.un.org“ se uživateli zobrazí následující, poměrně jednoduché („googlelike“) grafické rozhraní:

Základní grafické rozhraní vyhledávací služby UNdata

Obr.1: Základní grafické rozhraní vyhledávací služby UNdata

Rozhraní nabízí 4 základní vyhledávací módy:

Mód DATA

Jedná se o základní vyhledávací funkcionalitu, založenou na zadávání klíčových slov. Bohužel se nikde nedozvíme metodiku zadávání klíčových slov (operátory apod.), takže vyhledávání v tomto módu probíhá na bázi pokus – omyl. Po úspěšném zadání klíčového slova systém vrátí výsledky – vyhledané relevantní datové série. Ty je možné dále prohlížet v neuspořádané podobě (všechna data v jedné tabulce) nebo je možné použít různé filtry, které výsledná data uspořádají např. podle země či roku pořízení. Každá vyhledaná datová sada nabízí tři funkce: „Preview“, „Download“ a „Explore“.

Funkce Preview umožňuje rychlý náhled na hlavičku tabulky a prvních několik řádek, což je praktická záležitost především pro uživatele s velmi pomalým připojením k internetu. Velmi užitečná a můžeme říci, že klíčová funkce umožňuje kompletní stažení datové sady, a to buď ve formátu XML, či strukturovaném CSV formátu, za což je nutné OSN pochválit, protože taková data jsou ideální k dalšímu zpracování či implementaci do dalších systémů. Konečně funkce Explore umožní uživateli pohled na pozici vyhledané datové sady v příslušné tematické databázi.

Zobrazení výsledků vyhledávání v UNdata

Obr.2: Zobrazení výsledků vyhledávání v UNdata

Mód GLOSSARY

V případě, že uživatel nemá náladu zkoušet vyhledávání pomocí náhodných slov, může použít tzv. Glosář, který obsahuje pro vyhledávání použitelná klíčová slova. Seznam klíčových slov je skutečně obsáhlý, ovšem pro jejich využití ve vyhledávání je nutné si dané klíčové slovo zapamatovat či zkopírovat do schránky a posléze použít v základním vyhledávácím „DATA“ módu. Po kliknutí na klíčové slovo přímo v glosáři totiž nedojde k vyhledání příslušných datových sad, ale k pouhému (nicméně podrobnému) popisu daného výrazu na bázi výkladového slovníku.

Mód METADATA

Tato poměrně zajímavá nabídka uživatele přivede do seznamu všech použitých databází OSN, které systém zahrnuje. Každá z databází je zde podrobně popsána a je možné přímo přistupovat k příslušným domovským stránkám databází a jejich datovým sadám, včetně kontaktů a referencí.

Mód MORE

Tento mód je vlastně nabídka funkcionalit, které se již nevešly nad základní vyhledávací lištu, zřejmě z estetických důvodů. Obsahuje následující 4 funckionality:

  • About UNdata – jedná se o jakýsi stručný popis pozadí vzniku vyhledávací služby, který obsahuje i velmi stručnou nápovědu v podobě několika FAQ (Frequently Asked Questions)
  • Advanced Search – rozšířené vyhledávání, které sice postrádá možnost spojovat klíčová slova operátory, ovšem nabízí kombinovat vyhledávání v rámci GUI, a to pomocí atributů zdrojové databáze, země a časového určení
  • Country Profiles – základní statistická data o všech členských zemí OSN, včetně slušivé mapičky (identické s informacemi obsaženými v „World Statistics Pocketbook“)
  • Explorer – služba nabízející hierarchické vyhledávání datových sad v jednotlivých databázích OSN

Další informace o službě UNdata:

  • Služba UNdata zcela nahrazuje původní vyhledávací službu UN Common Database
  • Není možné stahovat více než 50 tisíc záznamů najednou
  • Službu je možné využívat i v rámci API - http://www.undata-api.org/
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 12 [cit. 2024-06-13]. urn:nbn:cz:ik-13563. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13563

automaticky generované reklamy