Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V roudnické knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

V roudnické knihovně

0 comments
Autoři: 

Ti, kteří pečlivě četli v únorovém Čtenáři tradiční článek o stavu webových stránek českých veřejných knihoven na konci uplynulého roku, se dozvěděli, že během roku 2006 téměř 50 knihoven změnilo design svých stránek. Mezi nimi byla i roudnická knihovna, jíž dnes bude patřit tento sloupek.

Podíváme-li se do archivu stránek na internetu, zjistíme, že je to již třetí podoba stránek roudnické knihovny, kterou archiv zachytil. Ta první se užívala přibližně do března 2005, chyběl na ní online katalog, zato obsahovala v menu nabídku nazvanou Soutěž v AJ. Roudnická knihovna totiž dlouhá léta byla spolupořadatelem Podřipské soutěže ve všeobecných dovednostech v anglickém jazyce, tedy aktivity, která zrovna pro české knihovny není nejtypičtější. Informace o 10. ročníku, který byl zřejmě poslední a proběhl ve školním roce 2002/2003, se stále dozvíme ze stránek umístěných na serveru Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Druhá verze roudnických stránek obsahovala názvy nabídek, z nichž některé (Online katalog, Archiv, Návštěvní kniha) byly do třetí verze převzaty beze změny. Jiné nabídky však byly přejmenovány a texty v nich aktualizovány. To platí především o nabídce O nás, která byla ve druhé verzi nazvaná O knihovně a vtipně představovala jednotlivé pracovníky knihovny slovem i obrazem. Porovnáme-li obě nabídky, zjistíme, že v dětském oddělení už nepracuje mladá a hravá Katka Faryová, místo ní tu je Linda Derynková. Její fotografie dokládá, že je také mladá, ale zda je hravá, se už nedočteme. Pokud je to ona, koho zachytil fotograf jako Večerníčka při Reji masek, tak hravá taky bude. Spiritus agens knihovny Lenka Ječná je pochopitelně zastoupena v obou nabídkách a obyvatelé Roudnice nad Labem mohou na ni být pyšni.

Ale vraťme se na hlavní stránku knihovny. Nový design jí velmi prospěl. Odstíny zelené barvy působí příjemně, rozvržení stránky (menu s 10 nabídkami je v horním vodorovném řádku, levý úzký sloupec slouží pro stručné informace o připravovaných akcích, pravý širší sloupec obsahuje fotografii budovy, adresu, otvírací dobu, seznam poskytovaných služeb a mapku okolí) je přehledné.

V levém sloupku mne zaujalo, že roudnická knihovna chystá na 30. března 2007 přednášku k projektu „Celé Česko čte dětem“. Po litvínovské knihovně, která se věnuje tomuto projektu každé pondělí dopoledne a zve rodiče na mateřské dovolené s dětmi, je to další česká knihovna.

Mou pozornost upoutal také citát pod názvem knihovny. Roudničtí knihovníci si totiž vybrali výrok Johna Ruskina „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla“, který čtrnáctiletá Daniela Kadlečková v Pozitivních novinách uvádí v mírně pozměněné podobě jako „Knihy jsou pro lidi tím, čím perutě ptákům“. Pokud jej anglický kritik 19. století John Ruskin opravdu pronesl, nepatří k nejznámějším. Alespoň web s výroky Johna Ruskina uvádí šest citátů o knihách, žádný však ve spojitosti s ptačími křídly. Z nich by se pro knihovní stránky hodil také výrok „Books are divided into two classes, the books of the hour and the books of all time”. Naproti tomu Ruskinův výrok “A book worth reading is worth buying” bych doporučil umístit spíše v knihkupectví než v knihovně :-).

Ke stránkám roudnické knihovny mám i pár připomínek. Seznam časopisů v nabídce Služby by byl atraktivnější, kdyby obsahoval vyobrazení obálek třeba tak, jak to udělali na serveru Periodik, případně kdyby na zmíněný server odkázali jako knihovníci z Police nad Metují. Poličtí knihovníci navíc připojili odkazy na online verze časopisů. Také seznam CD-ROM by mohl být informativnější a inspiraci lze hledat v anotacích u knihovníků z Brna. Na to, že už brzy uplyne 12 měsíců od uvedení nových stránek do provozu, by mohla být nabídka Archiv bohatší. Navíc jako nejstarší archivovaný článek je vítací formulace z 20. března 2006, která láká ke kliknutí na odkaz “Číst více”. Ten však nabídne pouze poněkud nesrozumitelný text “Bude moc radi, pokud se vám u nás bude líbit. Blalbablabalabla“ :-).

Návodný text v nabídce Online katalog jsem chválil v únorovém čísle Ikara, dnes tedy ocením nápaditost nabídky Odkazy. Ta je totiž zpestřena rubrikou „Aktuality nejen z literatury“, pro niž roudničtí knihovníci využívají informace ze zpravodajského serveru Právě dnes.

Nabídka Historie se liší od obdobných nabídek jiných knihoven tím, že neobsahuje dobové fotografie knihovního interiéru, ale fotografie osobností, které se zasloužily o rozvoj knihovny. Nestálo by za to sehnat i fotografie Josefa Náhlovského či Františka Řeháčka, o nichž se text zmiňuje?

Závěrem mohu konstatovat, že nové stránky roudnické knihovny jsou zdařilé. To mimochodem dokládají zápisky čtenářů zanechané v Návštěvní knize. V ní dokonce jakási Markéta píše, že byla mile překvapena systémem vyhledávání, protože mu nechybí selský rozum (!), a doporučuje, aby systém okoukala Národní knihovna.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V roudnické knihovně. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12396. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12396

automaticky generované reklamy
registration login password