Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z objektivu náruživého fotografa

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Z objektivu náruživého fotografa

0 comments
Autoři: 
a01.jpg Ještě několik záběrů z cesty po Dolních Rakousích. Pro začátek klášter v Melku, těsně před zavírací dobou, kdy ho všichni poutníci i turisté zanechávají svému osudu...
a02.jpg ... a klášter může konečně vydechnout a vzpomínat na doby, kdy nebyl turistickou atrakcí, ale místem zbožného rozjímání (snad to tak někdy doopravdy bylo).
a03.jpg Impozantní budova kláštera nedaleko univerzitního kempu na Albeři. Zajímavá zkušenost - opravdovou krásu nelze zdevastovat.
a04.jpg A opět Praha, a navíc starožitná - stručně Praga phantashistorica.
a05.jpg Taková fotografie vznikne, když chodíte dostatečně dlouho kolem kostela v Emauzích.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUDEK, Aleš. Z objektivu náruživého fotografa. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2023-06-01]. urn:nbn:cz:ik-10050. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10050

automaticky generované reklamy