Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cambridge Dictionaries Online

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Cambridge Dictionaries Online

0 comments

Tento příspěvek si klade za cíl stručně představit systém Cambridge Dictionaries Online, který je dostupný na http://dictionary.cambridge.org. Hlavní cílovou skupinou systému jsou studenti angličtiny, proto je ve slovnících přednostně zachycován současný (a nikoliv historický) stav anglického jazyka. V současné době je k dispozici celkem sedm různých slovníků, z nichž pět se týká výhradně angličtiny, ve dvou případech se pak jedná o dvojjazyčné překladové slovníky. Zpřístupněné slovníky jsou elektronickými verzemi slovníků existujících v papírové podobě.

Na domovské stránce je implicitně zvolen slovník Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, vpravo od vyhledávacího okénka je seznam zbývajících šesti slovníků:

  • Cambridge Learner’s Dictionary (zkráceně Learner’s)
  • Cambridge Dictionary of American English (zkráceně American English)
  • Cambridge International Dictionary of Idioms (zkráceně Idioms)
  • Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs (zkráceně Phrasal Verbs)
  • Cambridge Klett Compact, French-English (zkráceně French / English)
  • Cambridge Klett Compact, Spanish-English (zkráceně Spanish / English)

Nabídka se proměňuje v závislosti na slovníku, s nímž uživatel právě pracuje, vždy jsou ovšem k dispozici též přímé odkazy na vyhledávání v ostatních slovnících.

Po zadání hledaného výrazu do okénka a stisknutí klávesy Enter, tlačítka Look it up nebo odkazu na jiný slovník je provedeno vyhledávání v heslech slovníku a jsou prezentovány výsledky. V případě, že je výsledek vyhledávání negativní, systém upozorní na možnost špatného hláskování a nabídne možné správné varianty daného výrazu. Sofistikovanější způsoby vyhledávání nejsou uplatněny, při vyhledávání hesel ve slovnících by patrně ani nebylo jejich případné použití účelné.

Nyní se podívejme na obsah doplňkových sekcí Top 20, Word of the Day a Online Activities and Worksheets. V sekci Top 20 je vždy uváděna dvacítka nejzobrazovanějších hesel za poslední měsíc (v době psaní tohoto příspěvku byla v nejnovějším seznamu zachycena statistika ze září 2004), v závorce je pak vždy uváděna pozice, kterou dané heslo získalo v předchozím měsíci. Z hlediska našeho oboru si můžeme zejména povšimnout relativně vysokého umístění hesla information – v srpnu i září 2004 skončilo heslo jako deváté, mezi nejzobrazovanějšími hesly za celý rok 2003 pak obsadilo místo čtrnácté. Nejstarší statistické údaje jsou uváděny za leden 2001.

Zajímavostí je též zmiňovaná sekce Word of the Day, tedy Slovo dne, v níž je pro několik dní určeno souhrnné téma, k němuž jsou pro jednotlivé dny vybírána konkrétní slova. Sekce tak může motivovat k pravidelné návštěvě této konkrétní stránky, potažmo celého webového sídla. Tím, že slova nejsou vybírána zcela náhodně, ale vždy zapadají do určitého tematického okruhu, je též posílen výukový charakter webového sídla. Ostatně sekce Online Activities and Worksheets přímo nabízí několik interaktivních cvičení (většina z nich vyžaduje mít na počítači nainstalovaný Macromedia Shockwave Player) a rovněž pracovní listy ve formátu PDF.

Ve spodní části stránek zobrazovaných v rámci Cambridge Dictionaries Online jsou přehledně uvedeny také odkazy na některé další zdroje.

Celkové hodnocení

Po stránce obsahové si dle mého názoru zaslouží naši pozornost zejména ten fakt, že slovníky Cambridge Dictionaries Online je možno považovat za důvěryhodné zdroje, a tedy odpadá nutnost ověřování zjištěných údajů. Oproti množství dalších slovníků, které jsou dnes v prostředí internetu k dispozici a jejichž kvalitu rozhodně nelze ve všech případech považovat za dostatečnou, se jistě jedná o nezanedbatelnou výhodu.

Z formálního hlediska považuji za výrazně pozitivní rys systému jeho příjemné uživatelské rozhraní. Potvrzuje se zde pravdivost okřídleného rčení, že v jednoduchosti je krása. Díky intuitivnímu rozhraní, které uživatele nenutí k přemýšlení nad tím, jak jej používat, se lze velmi snadno přesouvat mezi vyhledáváním v jednotlivých slovnících. Přitom je vždy zřejmé, který slovník je právě otevřen – zvláště bych upozornila též na ten fakt, že v systému Cambridge Dictionaries Online jsou jednotlivé slovníky odlišeny nejenom svými názvy, ale také prostřednictvím obrázků svých desek či přebalů. Obrázky mají ostatně uživatele decentně vyzývat k nákupu slovníku v tištěné podobě a/nebo na CD-ROM.

Tip na závěr: V sekci Link to us naleznete pod názvem Search Cambridge Dictionaries Online odkaz, který si po uložení mezi oblíbené položky můžete zobrazit v rámci panelu nástrojů v prohlížeči. Po kliknutí na tento link se pak zobrazí výzva skriptu, který umožňuje provést vyhledávání přímo v Cambridge Advanced Learner’s Dictionary bez nutnosti zadávání adresy http://dictionary.cambridge.org do prohlížeče. V téže sekci je také k dispozici kód, který umožňuje zobrazit vyhledávací okénko na jakékoliv webové stránce.

Hodnocení systému:
Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Cambridge Dictionaries Online. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-11723. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11723

automaticky generované reklamy
registration login password