Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Začíná BMI 2008

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Začíná BMI 2008

0 comments
Autoři: 

Pravidelnou akci Březen - měsíc internetu (BMI) zná snad opravdu každý. Vždyť projekt Jaroslava Wintera ze sdružení BMI má za sebou už dlouhých deset let. V loňském roce se sice určitou dobu proslýchalo, že BMI svým jubilejním desátým dílem skončí, nicméně naštěstí se tak nestalo, a my se tedy můžeme těšit na letošní jedenácté pokračování, které právě v těchto dnech začíná.

V pátek 29. února se v Akademii věd ČR konala tisková konference, kde byl představen program aktuálního ročníku a byly naznačeny některé projekty, které si pořadatelé na letošní BMI připravili. Co se týče programu, v zásadě se oproti loňskému ročníku příliš nemění – zaměření i motto zůstalo stejné (tedy Internet – výhoda pro znevýhodněné). Rovněž skladba odborných konferencí je obdobná jako v předchozích ročnících. Nicméně pár novinek se přeci jenom najde.

K BMI se kupříkladu připojily České dráhy, a.s., s projektem NetVlak. Jedná se v podstatě o pojízdný internet – speciálně vybavená vlaková souprava bude postupně projíždět Českou republiku a návštěvníci se uvnitř budou moci připojit na internet, objevovat a zkoumat jednotlivé služby (např. e-shop), a zkrátka si „osahat“ nové komunikační a informační technologie. Provoz a školení navíc zabezpečují lektoři chráněných ICT pracovišť Deep. Lidé s postižením tak nebudou jen využívat možnosti internetu, ale sami budou ostatní učit s ním pracovat. Start vlaku je naplánovaný na 10. března, jeho první zastávkou je Brno.

Hlavním partnerem letošního ročníku je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jejich zapojení do činnosti sdružení BMI se neomezuje jen na finanční podporu, ale přicházejí i se svými projekty. Jedním z nich jsou například tzv. Informační kiosky MPSV, tedy samoobslužná zařízení umožňující přístup k informačním zdrojů. Kiosky jsou obvykle umístěné na Úřadech práce. V současnosti probíhá jednak jejich modernizace, jednak jejich postupná úprava pro nevidomé (slepecká klávesnice, hlasový syntezátor atd.).

Co se ale týče množství aktivit, nejvýznamnějším partnerem byl jako obvykle Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Knihovny po celé republice připravují celou řadu prezentací, kurzů, školení, besed atd. Mimochodem letos poprvé došlo v této oblasti k mírnému poklesu – celá léta počet zapojených knihoven stoupal (v loňském roce se vyšplhal na číslo 384), ale tentokrát se trochu propadl na hodnotu 330 (tento počet je však sám o sobě relativně vysoký).

Protože březen býval dlouhá léta známý především jako měsíc knihy, připravil si SKIP další novou iniciativu, a to tzv. Týden čtení. Ten bude probíhat od 10. do 16. března a jeho cílem je propagace čtení v knihovnách. Mezi další aktivity pak patří kupříkladu soutěž o nejlepší webové stránky českých knihoven BiblioWeb 2008 nebo již klasická Noc s Andersenem (ta se uskuteční 28. března). Ta je pravděpodobně nejoblíbenější a nejnavštěvovanější akce v rámci každoročního programu BMI.

Dalším důležitým tématem je bezpečnost, takže i letos bude probíhat spolupráce s projektem SaferInternet.cz. Cílem informační kampaně je propagace bezpečného používání internetu, přičemž důraz je pochopitelně kladen zejména na děti. Bylo připraveno i několik klipů, které na problematiku upozorňují zábavnou formou. V této souvislosti bych také rád zmínil projekt MobilStory, který vyzývá mladé dětské tvůrce, aby s pomocí mobilních telefonů natáčeli krátké příběhy na daná témata.

Sluší se samozřejmě připomenout i odborné konference, na které se můžeme v nejbližší době těšit. Jako první proběhne 5. března E-learning fórum, které je zaměřeno – jak již název napovídá – na rozvoj e-learningových metod ve firmách či v akademické sféře. 8. března se pak bude konat konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), která letos představí celou řadu nových prvků. Například obsah přednášek bude rovnou přepisován na plátno, což jistě ocení zejména osoby s poruchou sluchu. Je totiž smutným (a možná i překvapivým) faktem, že většina neslyšících neovládá znakovou řeč…

26. března pak pásmo pokračuje ve Zlíně, kde se bude pořádat konference s názvem Internet, konkurenceschopnost a bezpečnost organizací. O pár dní později, konkrétně 29. března, proběhne tradiční Junior Internet. Setkání dětí a mladistvých je čím dál populárnější, letos se navíc otevírají i dvě nové soutěžní kategorie: JuniorErb a JuniorMobil. Poslední odbornou akcí letošního ročníku BMI je konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové, která se bude konat ve dnech 7. a 8. dubna.

Nabídka je tedy široká a každý si jistě vybere. Reportáže z vybraných konferencí a akcí budou k dispozici jako obvykle v příštím, tedy dubnovém vydání časopisu Ikaros.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Začíná BMI 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12731. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12731

automaticky generované reklamy