Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková)

0 comments

Ludmila Slezáková představila nástroj 360 Counter sloužící ke zpracování a analýze statistických dat. Umožňuje stahování statistik od poskytovatelů, kteří respektují Code of Practice, ale i od těch, kteří ho nerespektují. Kvalitní znalostní databáze Serials Solutions umožňuje analýzu překryvu časopisů v titulech i časové dostupnosti. Dokáže rovněž kombinovat finanční náklady na EIZ se statistikami jejich využívání. A samozřejmě data také archivuje.

Ludmila Slezáková hovořila o praktických zkušenostech s nástrojem 360 Counter

Ludmila Slezáková hovořila o praktických zkušenostech s nástrojem 360 Counter

Univerzita Palackého v Olomouci nástroj používá necelý rok. „Nemohli jsme využít všech možností, ale prozatím ho hodnotíme jako kvalitní a efektivní nástroj,“ přibližuje dr. Slezáková. Odborné databáze jsou nezbytným zdrojem informací pro vědeckou a pedagogickou činnost, avšak statistické vyhodnocování těchto elektronických informačních zdrojů se po mnoho let provádělo ručně, na základě administrativního přístupu producenta. To samozřejmě bylo časově velmi náročné.

Data lze ze systému exportovat nebo využívat různé typy grafů. Při dlouhodobém sledování statistických dat umožňuje 360 Counter kvalitní a rychlou analýzu využívání informačních zdrojů za delší časové období, a tím Univerzitě Palackého poskytuje podklady pro důležitá manažerská rozhodnutí v této oblasti.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce a BAYER, Miroslav. Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková). Ikaros [online]. [node:field_vydani] [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-13899. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13899

automaticky generované reklamy