Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy (Jana Hercová, Ludmila Hercová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 5.542 x 0
Najdi to, co mám na mysli, nikoliv to, co jsem zadal (Chris Sherman) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Jak lépe vyhledávat 6.018 x 0
Podstatné faktory a složky v systému Open Access 2008, ročník 12, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 8.080 x 0
Na téma autorské právo v Evropské unii 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.469 x 0
Co vyšlo... v září 1999 1999, ročník 3, číslo 9 Ikaros doporučuje 7.763 x 0
60 let vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.549 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 9 Ikaros doporučuje 4.252 x 0
Týden knihoven ve zkratce 2005, ročník 9, číslo 11 Týden knihoven 5.427 x 0
Zpráva ze 4. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.762 x 0
Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 7.818 x 0
Hybridní knihovna a virtuální kultura 2001, ročník 5, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 7.896 x 0
Návrh riešenia komparácie moderného a tradičného spôsobu prezentácie vybraných objektov kultúrneho dedičstva 2019, ročník 23, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 3.085 x 0
Databáze a služby pro rozvojový svět – máme čím přispět? 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.703 x 0
Tematický katalog jako zdroj informací o postavě knihovníka v beletrii 2004, ročník 8, číslo 4 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 6.770 x 0
Vyhledávání s Atomz.com efektivnější 2000, ročník 4, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 4.549 x 0
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 14.347 x 0
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.673 x 0
Ovid LinkSolver (Vincent Maessen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.513 x 0
Registr digitalizace a Digitální knihovny (Pavel Kocourek) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 4.606 x 0
Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.138 x 0

Stránky