Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prázdninové Literární putování skončilo - výsledky letní soutěže

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

Prázdninové Literární putování skončilo - výsledky letní soutěže

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři, když jsme na tomto místě před čtvrtrokem vyhlašovali letní soutěž nazvanou "Literární putování po Čechách, Moravě a Slezsku s časopisem Ikaros", nevěděli jsme, jak ji přijmete a zda pro vás bude skutečně tím pravým, dostatečně intelektuálně náročným, ale zároveň i odpočinkovým prázdninovým rozptýlením, jak jsme si přáli. Už v průběhu soutěže jsme se však setkali s velmi příznivými ohlasy a hodnocení, která jste nám zaslali, byla velice pozitivní. Psali jste, že vám soutěž zpříjemňuje páteční pracovní dobu, že jste se při hledání odpovědí dozvídali spoustu nových poznatků, že vám soutěž otevřela nové obzory nebo že vás inspiruje pro hledání dalších zajímavých informací. Jsme skutečně rádi, že vás soutěž jak pobavila, tak i obohatila nejen o další znalosti české literatury a historických památek, ale i o zážitky a zkušenosti, které jste získávali při vyhledávání odpovědí na více či méně záludné otázky. To byl smysl soutěže, která se definitivně uzavřela 28. září 2005 a zná proto už své vítěze.

Jedna cena zůstane v Praze, další poputuje do severních Čech a poslední udělá radost ve Slezsku. Než však veřejně vyhlásíme jména vítězů, stručně okomentujeme průběh soutěže, která sestávala z 12 otázek. Pro zájemce, kteří si chtějí zkusit ještě dodatečně, mimo soutěž, zodpovědět některé z nich, přikládáme seznam všech otázek v samostatném souboru. Správné odpovědi k jednotlivým otázkám najdete na konci tohoto článku.

Soutěže se zúčastnilo celkem 52 soutěžících, mezi kterými byli kolegové z Prahy, Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Na celkem 12 otázek jsme obdrželi 327 odpovědí, z nichž 293, tj. téměř 90 %, bylo správných. Nejvíce odpovědí (38) kupodivu nedošlo na první, ale až na čtvrtou otázku, pak už počet odpovědí klesal až k osmi u poslední otázky. Ta také byla otázkou nejtěžší, protože na ni správně neodpověděl žádný soutěžící, naopak nejlehčími úkoly byly otázky č. 2, 7 a 10, na které jsme obdrželi pouze samé správné odpovědi.

A jak se vám dařilo odpovídat na jednotlivé otázky? Proveďme krátkou rekapitulaci s tím, že přesné znění otázek a konkrétní číselné výsledky najdete na konci článku.

První otázka, ve které jsme se ptali na historickou hru Josefa Kajetána Tyla spojenou s Kutnou Horou, kupodivu nepřinesla 100 % správných odpovědí. Dvě soutěžící zaváhaly a Kutnohorské havíře si spletly s Dekretem kutnohorským.

Ve druhé otázce všichni soutěžící, kteří zaslali odpověď, správně rozpoznali zámek Hlubokou nad Vltavou a román Stanislava Krejčího Hluboká brázda. Renesanci četby tohoto hluboko zapadlého díla však zřejmě tento úkol nezpůsobil ;-).

Třetí otázka byla soutěžícími v malém průzkumu, který jsme na závěr soutěže provedli a kterého se zúčastnila více než pětina soutěžících, hodnocena jako nejlehčí, přestože jsme se vás mírně snažili zmást informací, že filmové Noci na Karlštejně byly natočeny dvě - známější verze s Vlastimilem Brodským v hlavní roli pochází z roku 1973, němá verze, kde hrál Karla IV. Rudolf Budil, vznikla v roce 1919. Zmatení však podlehla pouze jedna soutěžící, její Noci na Karlštejně (dvě a více noci) místo správné Noci na Karlštejně (jedna noc) jsme uznat nemohli.

Čtvrtá ani pátá otázka průběžným pořadím nezamíchala, v odpovědích několikrát došlo pouze k drobným pochybením, která však nekorespondovala se správnými odpověďmi. Písmena A a O přece jen na klávesnici leží příliš daleko od sebe na to, aby se ve jméně Otakara Březiny jednalo o překlep. Třem soutěžícím tak díky této nepozornosti (správná odpověď je pochopitelně Otokar Březina) utekly 4 body. V páté otázce sice všichni vypočetli zadanou matematickou formuli, ne všichni se však vydali správnou Cestou, totiž tou Honzíkovou - jedna soutěžící zůstala pouze u roku vydání a jiná se namísto za Honzíkem vypravila za Adamem a Otkou. Kuriozitou byla informace jedné soutěžící o tom, že v roce 1972 vyšla kniha Honzíkova cesta od Bohumila Hrabala. Toto nedopatření však nenarušilo správnost odpovědi, podobně jako v jiných případech, kdy jste k jinak správným odpovědím doplňovali řadu dalších více či méně pravdivých informací.

Bodem zlomu celé soutěže se nakonec ukázala být 6. otázka, která si v absolutních číslech nesprávných odpovědí (8) nezadala s poslední otázkou, i když v poměrném vyjádření i v hodnocení soutěžících za ní pochopitelně v obtížnosti zaostala. Hledaným městem popisovaným v dílech V podvečer pětilisté růže, Tanec rabů a Barbar Vok není ani Třeboň ani Rožmberk nad Vltavou (každou variantu uvedli čtyři soutěžící), ale jen a pouze Český Krumlov. Uvedená díla samozřejmě hovoří o všech třech městech a ještě spoustě dalších (např. Bechyni), ale jediný Český Krumlov splňoval podmínku soutěže, totiž: "Otázky [...] budou mít bezprostřední vazbu na 25 míst, která byla vybrána v anketě "7 divů Česka"." Tady oněch osm soutěžících zaváhalo, vyběhlo ze seznamu 25 kandidátů a přišlo o cenné body. To se pak stalo v průběhu soutěže různým soutěžícím ještě několikrát.

Sedmá otázka byla naprosto bez problémů, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan poznal každý, aniž by přitom musel listovat cenným Sedlčanským kancionálem ze 16. století. Jak doplnili někteří soutěžící, tento kancionál se nazývá krčínský a podobizna zde uvedená je údajně jediným známým vyobrazením tohoto geniálního projektanta a stavitele jihočeských rybníků. Krčínův vzhled si můžete prohlédnout v Encyklopedii Universum, ve které je ze Sedlčanského kancionálu rybníkářova podoba reprodukována.

V osmé otázce většina soutěžících identifikovala Bedřicha Smetanu, který se narodil v pivovaru litomyšlského zámku a později během svého pobytu ve Švédsku složil symfonickou báseň Richard III. Ti, kteří zde hledali skutečnou postavu tohoto anglického krále, jenž také býval regentem prince Eduarda, zbloudili do třeboňského pivovaru Regent.

Při deváté otázce začalo přituhovat, správné datum úmrtí autorky Marie Holkové obsahovalo pouze 79 % došlých odpovědí. Nesprávné odpovědi však byly ze tří čtvrtin způsobeny nepozorností soutěžících, kteří si nevšimli, že se ptáme na datum úmrtí, nikoliv narození.

10. otázka měla pořádně zatřást pořadím, ale nestalo se tak, protože Svatoplukův Botostroj byl za komunismu knihou hojně vydávanou a známou, což si redakce, jejíž věkový průměr nepřesahuje 30 let, při přípravě otázky neuvědomila. A skutečně nám jedna mladší soutěžící napsala, že si nad úkolem marně lámala hlavu, dokud se neobrátila na svého staršího kolegu. Pro příště tedy slibujeme, že budeme otázky testovat i na kolezích, kteří náš věkový průměr překračují.;-)

Teprve 11. otázka se ukázala být oním pověstným prubířským kamenem pro soutěžící, kteří stále zůstávali ve hře (dostali jsme 14 odpovědí). I ti, kteří odpověděli správně, nám psali, že je tato otázka pořádně potrápila. Bylo třeba postupovat po krocích: nejdřív "přeložit" i přeložit název knihy, tedy z "Okcident si podává ruce s Orientem" na "Západ potkává Východ" a to na "West meets East". Pak si bylo třeba tipnout onoho architekta, kterým byl Ludwig Mies van der Rohe, který u nás vyprojektoval jedinou stavbu, brněnskou vilu Tugendhat. V třetím kroku jste se pak kombinací názvu knihy a jména architekta mohli (např. prostřednictvím katalogu americké Kongresové knihovny) dopracovat ke knize West meets East : Mies van der Rohe od Wernera Blasera, kterou v angličtině v roce 1996 poprvé vydalo nakladatelství Birkhäuser v Basileji a Bostonu.

12. otázka už výsledné pořadí nezměnila - z osmi soutěžících, kteří se na ni ještě pokusili odpovědět, nikdo neuspěl. Nejčastější nesprávnou odpovědí byl Terezín (4x), jiným pokusem byl Vašíček - v 2. části knihy Vašíček Nejlů od Josefa Holého z roku 1901 se údajně nachází všech sedm zadaných výrazů. Souvislost se 7 divy Česka však zůstala nevyjasněná. O nejoriginálnější uchopení problému se pokusil soutěžící, který zaslal odpověď Gaarder, tedy příjmení norského spisovatele Josteina Gaardera coby autora románů Sofiin svět (Sokrates) a Dívka s pomeranči (hvězdy). J. Gaarder byl také jedním z účastníků konference FORUM 2000 na Pražském hradě. Zde musíme bez ironie ocenit obrovské intelektuální úsilí, které soutěžící na tuto konstrukci vynaložil, ale bohužel ani tentokrát se nejednalo o správnou odpověď. Vše je mnohem jednodušší, prostší, možná až téměř banální. Ve 12. otázce jsme nechtěli, abyste odpověď našli během 10-15 minut na internetu, jak si u prvních 10 otázek veřejně stýskal kolega Ivo Brožek, ale aby v otázce byl nějaký nápad, který možná nebude na první pohled dešifrovatelný, na který se však dá po určitém úsilí přijít. Podle výsledků to vypadá, že jsme obtížnost tohoto úkolu nastavili přece jen příliš vysoko, správně neodpověděl ani zmiňovaný kolega Brožek, který však uznale obtížnost dvou posledních otázek ocenil.

Správnou odpovědí na 12. otázku je slovo "Tančící". Hledaným objektem z 25 kandidátů na 7 divů Česka je tedy Tančící dům, a "dům" je také jedno ze sedmi zadaných slov. Pokud slovo "tančící" doplníte i k ostatním slovům, tedy Tančící hvězdy, Tančící krajina, Tančící skály, Tančící plamen, Tančící motýli a Tančící Sokrates, dostanete názvy šesti různých knih. To je vše.

A nyní už konečně k vyhlášení vítězů. Dva soutěžící získali po 66 bodech, o bod méně na svém kontu nashromáždily dvě soutěžící. Konečné pořadí tedy určil celkový čas, ve kterém soutěžící svoje odpovědi zaslali.

  • 1. místo a s ním i dvoudílnou publikaci Šumná města získal Ivo Brožek ze severočeského Ústí nad Labem, který v soutěži dosáhl 66 bodů a nejlepšího času při zasílání odpovědí.
  • 2. místo přineslo zajímavou třídílnou publikaci Kam značky nevedou I + II. a Prahou s otevřenýma očima Petru Cestrovi ze slezského Krnova, který získal rovněž 66 bodů a za I. Brožkem se při zasílání odpovědí za celou soutěž opozdil o přibližně 464 hodin.
  • 3. místo si se 65 body zaslouženě vybojovala Olga Krejčířová z Prahy, která získává rozjímavě-vlastivědnou publikaci V. Cílka Krajiny vnitřní a vnější ve 2., doplněném vydání. Stejný počet bodů jako O. Krejčířová získala ještě Šárka Tafatová z Prahy, která však při zasílání odpovědí byla o 144 hodin pomalejší než bronzová finalistka.

Vítězům srdečně gratulujeme a ceny jim zasíláme poštou. Blahopřejeme však i všem ostatním soutěžícím, kteří neváhali a investovali svoje znalosti, čas a dovednost, aby se utkali s více či méně obtížnými otázkami, ale především sami se sebou. Podrobný výsledkový seznam následuje níže, stejně jako úplný seznam otázek a správných odpovědí včetně statistických údajů.
VÝSLEDKOVÝ SEZNAM:

Pořadí Jméno a příjmení Počet bodů
1. Ivo Brožek 66
2. Petr Cestr 66
3. Olga Krejčířová 65
4. Šárka Tafatová 65
5. Pavlína Stejskalová 63
6. Pavla Dobyšková 61
7.-8. Lenka Hanzlíková 60
7.-8. Petra Macourková 60
9.-11. Alexandra Bezděková 55
9.-11. Eva Dannhoferová 55
9.-11. Marie Šírová 55
12. Jan Kaňka 50
13. Radka Páleníková 49
14. Zdenka Škrochová 45
15. Andrea Pethő 44
16. Jarmila Kostkánová 39
17. Ludmila Vlášková 38
18. Mirka Nováková 37
19. Edita Mišíková 35
20. Naďa Koláčková 34
21.-22. Stanislava Benešová 30
21.-22. Simona Paděrová 30
23. Stanislava Čejková 29
24. Jitka Tichá 28
25. Anna Nouzáková 27
26.-27. Jitka Kratochvílová 23
26.-27. Václava Šenoltová 23
28.-29. Eliška Janalíková 22
28.-29. Petr Jaško 22
30. Anna Konopásková 21
31. B. Krupníková 20
32. Jaroslava Sedláčková 18
33.-34. Ľubica Jedličková 17
33.-34. A. Strihová 17
35.-36. Lenka Gärtnerová 15
35.-36. Petra Starová 15
37.-39. Anna Drdlová 12
37.-39. Iva Rodrová 12
37.-39. Gabriela Vinklátová 12
40.-43. Lenka Fajmanová 10
40.-43. Květa Hedvíková 10
40.-43. Anna Novotná 10
40.-43. Gabriela Pelcová 10
44.-45. Jana Blatná 9
44.-45. Marie Šteflová 9
46. Naďa Rollová 7
47.-48. Jarmila Moudrá 6
47.-48. Iva Štěpánková 6
49.-50. Petra Galejová 5
49.-50. Marie Šedá 5
51. Lenka Ečerová 3
52. Milena Kodýmová 1PŘEHLED OTÁZEK A ODPOVĚDÍ VČ. STATISTICKÝCH UKAZATELŮ

Otázka č. 1

S Kutnou Horou je neodmyslitelně spojen nejen jedinečný chrám sv. Barbory, ale i historická hra slavného českého herce a dramatika, Josefa Kajetána Tyla. Jak se tato hra jmenuje? Za správnou odpověď vám zapíšeme váš první bodík.

Správná odpověď:

Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud, popř. Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, popř. pouze Kutnohorští havíři

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 30

Počet správných odpovědí: 28

Podíl správných odpovědí: 93 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 7

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 11


Otázka č. 2

"*** brázda" - pokud v díle Stanislava Krejčího nahradíte tři hvězdičky správným slovem, získáte úplný název "románu hanácké dědiny z let probuzenských 1867-1870", jméno známého jihočeského zámku a 2 body k tomu.

Správná odpověď:

Hluboká (Hluboká brázda, Hluboká nad Vltavou)

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 35

Počet správných odpovědí: 35

Podíl správných odpovědí: 100 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 10.-12.

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): neuvedeno


Otázka č. 3

Karlštejn, král českých hradů. Nesčetněkrát zobrazený, přečastá kulisa literárních děl. Určitě si vzpomenete na to nejslavnější, divadelní veselohru z pera Jaroslava Vrchlického. Napište nám její název. Pro váhající dodáváme, že hra se stala námětem dvou stejnojmenných filmů. Správná odpověď je spojena se 3 body.

Správná odpověď:

Noc na Karlštejně

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 37

Počet správných odpovědí: 36

Podíl správných odpovědí: 97 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 9

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 12


Otázka č. 4

Telč je nejen městem malebné renesanční architektury, ale i místem, kde studoval reálku jeden z největších moderních českých básníků V. J. Danšovský. Že jej neznáte? Ale určitě ano, zkuste nám poslat ten známější z jeho pseudonymů. Vaše konto se tak navýší o 4 body.

Správná odpověď:

Otokar Březina

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 38

Počet správných odpovědí: 35

Podíl správných odpovědí: 92 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 6

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): neuvedeno


Otázka č. 5

Trocha matematiky: vynásobte délku silničního mostu v Podolsku jeho výškou a součin vydělte rozpětím oblouku tohoto mostu. Pak už jen vypusťte desetinnou čárku a zašlete nám název známé dětské knížky Bohumila Říhy, která v daném roce vyšla již ve svém 13. vydání. Odměnou za správnou odpověď vám bude 5 bodů.

Správná odpověď:

Honzíkova cesta

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 35

Počet správných odpovědí: 33

Podíl správných odpovědí: 94 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 8

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 10


Otázka č. 6

V podvečer pětilisté růže, Tanec rabů a Barbar Vok - které město je zachyceno v těchto literárních dílech? Správnou lokaci si ceníme na 6 bodů.

Správná odpověď:

Český Krumlov

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 32

Počet správných odpovědí: 24

Podíl správných odpovědí: 75 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 2

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 5


Otázka č. 7

S druhou polovinou soutěže začínají i "ostřejší" otázky. První z nich - v celkovém pořadí již sedmou - je tato: Sedlčanský kancionál z roku 1575 zobrazuje jednu historickou osobnost, která v 16. století nesmazatelně ovlivnila tvář jihočeské krajiny. O jakou osobnost jde? Správnou odpověď honorujeme 7 body.

Správná odpověď:

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, popř. pouze Jakub Krčín z Jelčan nebo Jakub Krčín

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 35

Počet správných odpovědí: 35

Podíl správných odpovědí: 100 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 10.-12.

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): neuvedeno


Otázka č. 8

Co má společného pivovar jednoho českého renesančního zámku a Richard III.? Správné odhalení této spojitosti vám přinese 8 bodů.

Správná odpověď:

Bedřich Smetana (narodil se v pivovaru litomyšlského zámku, složil symfonickou báseň Richard III.)

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 23

Počet správných odpovědí: 20

Podíl správných odpovědí: 87 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 5

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 4


Otázka č. 9

V roce 1908 se narodila méně známá autorka knih pro děti a mládež. 80 let předtím byla v místě jejího rodiště založena významná firma. Za přesné datum úmrtí autorky (den, měsíc, rok) vás čeká 9 bodů.

Správná odpověď:

6. prosince 2002

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 19

Počet správných odpovědí: 15

Podíl správných odpovědí: 79 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 4

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 2.-3.


Otázka č. 10

Kniha, která vyvolala ve 30. letech 20. století vleklý soudní proces končící jejím úředním zákazem, je spojena s jistým moravským městem. Kterým a jak se kniha jmenovala? Napovíme jméno autora: Svatopluk. Správná odpověď vás obohatí o 10 bodů.

Správná odpověď:

Zlín, Botostroj

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 21

Počet správných odpovědí: 21

Podíl správných odpovědí: 100 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 10.-12.

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): neuvedeno


Otázka č. 11

"Okcident si podává ruce s Orientem". To je velmi volný překlad názvu anglicky psané publikace, která pojednává o jednom slavném architektu. Napíšete nám, kdy vyšlo první vydání této knihy a jakou stavbu vyprojektoval dotyčný architekt u nás? Pokud ano, 11 bodů vás nemine.

Správná odpověď:

1996, vila Tugendhat

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 14

Počet správných odpovědí: 11

Podíl správných odpovědí: 79 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 3

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 2.-3.


Otázka č. 12

Hvězdy, krajina, skály, dům, plamen, motýli, Sokrates. Víc neřekneme. Jsme ve finále. Chceme sedmipísmenné slovo, za něž obdržíte 12 bodů. Přemýšlet můžete celých 12 dnů, termín pro zodpovězení poslední soutěžní otázky je 28.9.2005. Správnou odpověď se dozvíte ve vyhlášení výsledků soutěže v říjnovém čísle Ikara.

Správná odpověď:

Výrazy spojuje slovo "tančící" - Tančící dům, ostatní jsou názvy děl (např. Tančící motýli)

Statistický přehled:

Počet odpovědí: 8

Počet správných odpovědí: 0

Podíl správných odpovědí: 0 %

Obtížnost otázky podle výsledků (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 1

Obtížnost otázky podle průzkumu soutěžících (1 nejtěžší, 12 nejlehčí): 1

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Prázdninové Literární putování skončilo - výsledky letní soutěže. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 10 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-11930. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11930

automaticky generované reklamy
registration login password