Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ismus je mrtev, ať žijí feminy!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ismus je mrtev, ať žijí feminy!

0 comments
Přesně třicet autorů a autorek napsalo svůj příspěvek do sborníku z ediční řady Nové čtení světa s názvem Feminismus devadesátých let českýma očima, který minulý měsíc vyšel v nakladatelství Marie Chřibkové One Woman Press. Název pro toto kyberokénko jsem si vzala z textu Tomáše Kafky, který hledá - stejně jako ostatní přispěvatelé - odpověď na jednoduše položené ale složitě zodpověditelné otázky na jedno společné téma - feminismus a česká společnost. Na začátku tohoto pozoruhodného projektu bylo několik diskuzí na téma feminismus konaných při různých příležitostech (například knižního veletrhu) ve snaze "vysvětlovat", co feminismus znamená a proč se jím zabýváme. Snad právě proto se příspěvek Jiřiny Šiklové ve sborníku jmenuje "Únava z vysvětlování" a možná také proto se někteří z dalších přispěvatelů přímo programově přihlásili k feminismu aniž by potřebovali jej vysvětlovat.

Editoři sborníku oslovili několik desítek osobností dopisem, ve kterém žádali velmi osobní odpověď na otázky týkající se jejich vztahu k feminismu a co si pod tímto pojmem představit. Mozaika textů, které vznikly jako reakce na tuto výzvu, je velice pestrá neboť kombinuje pohledy nejen mužské a ženské, které jsou ve sborníku téměř v rovnováze - skutečnost sama o sobě vzácná - ale především přináší výpovědi, úvahy či příběhy lidí z různých profesních oblastí, generací, názorů či náboženského vyznání. Editoři (Marie Chřibková, Josef Chuchma a Eva Klimenotvá) ponechali autorům maximální svobodu ve způsobech, jakými se vypořádali s odpovědí na otázku, zda a proč jsou feministy/tkami. Oslovení lidé různých věkových skupin, profesí i povahy vztahu k feminismu mohli odpovědět formou velmi osobní zpovědi, eseje, příběhu či odborného referátu.

V pestrá, ale pečlivě a logicky upořádaná sbírka textů prezentuje bohaté spektrum názorů a východisek každého s přispěvatelů, ve kterém se můžeme seznámit s problematikou feminismu, ženství, morálky, postavení žen ve společnosti a nebo tolerance prostřednictvím velmi osobních příběhů, humorných historek ze života, ironického vtipkování, úvah o budoucnosti, interpretace politického a historického vývoje, poznatků z výzkumů a filosofických úvah. Tato pestrost je navíc umocněna skutečností, že ke kombinacím mezi intimním příběhem a filozofickou úvahou, odmítáním a příklonem k feminismu nebo radikálním prohlášením a dochází nejen v rámci sborníku jako celku, ale také jednotlivých textů. Tato sbírka textů navíc nereprezentuje pouze profeministický názor nebo určitý feministický proud a navíc v postojích k feminismu samotnému se překvapivě více projevují generační a nikoli rodové rozdíly mezi přispěvateli. Tato různost v podstatě demonstruje názorovou rozrůzněnost, vývoj a neideologičnost feminismus devadesátých let. Ismus je tedy mrtev, ať žijí feminy.

1./ Feminismus devadesátých let českýma očima. Sest. Marie Chřibková, Josef Chuchma, Eva Klimentová. Edice Nové čtení světa. One Woman Press, Praha: 1999. 1. vyd. 278 s.

K dostání u dobrých knihkupců a nebo u firmy Kosmas, Lublaňská 693/34, Praha 2, tel: 29 19 25.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Ismus je mrtev, ať žijí feminy!. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-10428. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10428

automaticky generované reklamy
registration login password