Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici

0 comments

Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd FF UK v Praze, kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 10. 12. 2009.

O knihovně psychologie v Celetné ulici č. 20 jsem měla mlhavou představu ještě z dob svého dálkového studia na ÚISK před více než deseti lety. Pamatovala jsem si dvě malé místnosti nabité knihami, papírové kartotéky a ochotnou starší paní knihovnici, která se mi snad také trochu z profesní spřízněnosti snažila vyjít vstříc.

Byla jsem tedy opravdu zvědavá, co dnes knihovna ve stejných prostorách může nabídnout.

A je toho opravdu hodně; Jana Matějková, vedoucí knihovny, ji od základů zrekonstruovala, a to od pojetí nákupu i stavění knihovního fondu až po akvárium s rybičkami, které knihovně dodává na zajímavosti.  Přátelskou a  osobitou atmosféru v knihovně zase buduje sama obětavá a zapálená knihovnice, spolu se svou kolegyní Lídou Přibylovou.

Současná knihovna vznikla sloučením tří knihoven: knihovny psychologie, knihovny sociologie a knihovny andragogiky a kulturologie. Dnes disponuje cca 70 000 knihovními jednotkami, základ knihovního fondu tvoří bývalá knihovna psychologie s 45 000 svazky. Přibližně 65 % fondu tvoří cizojazyčná literatura, nejvíce je samozřejmě zastoupena angličtina. Pro její nákup využívá knihovnice nejvíce firmu MEGABOOKS CZ. Knihovna má k dispozici v nově vybudované místnosti přes chodbu ještě malý, ale účelný sklad.

Prostory knihovny jsou šikovně zmodernizované, knihovně vládnou na první pohled počítače. Podle slov J. Matějkové žije knihovna na elektronických zdrojích, se kterými se studenti naučili bez problémů pracovat a ochotně je využívají. Je to také díky projektu na informační gramotnost, kterou v rozsahu 22 hodin vyučuje studenty od prvního ročníku sama knihovnice. Šetří se tak nejenom místo, ale hlavně finanční prostředky, kterých knihovna, jak jinak, nemá nazbyt. Rozpočet knihovny na nákup činí cca 140 000 Kč, a to včetně časopisů, proto nakupují hlavně z grantů (cca 350 000 Kč). Maximálně jsou využívány odborné databáze z oboru psychologie, příští rok zvažují nákup databáze Education Research pro studenty andragogiky.

 Diplomové práce jsou k dispozici všechny v digitální podobě, šetří se tak místo a studenti mohou využívat digitální repozitář univerzity, který plní funkci úložiště elektronických závěrečných vysokoškolských prací a je provozován v systému DigiTool společnosti ExLibris.

Svoje knihovní fondy půjčuje knihovna absenčně všem zájemcům, bez ohledu na jejich věk, funkci nebo obor.  Prezenčních výpůjček je minimálně. V knihovně není volný výběr, prostor pro knihy není velký, a tak je knihovní fond stavěn hlavně podle signatur, malá část i podle tématu (vývojová psychologie a management).

Od ledna 2010 se knihovna chystá vést už jen jeden přírůstkový seznam, dosud byly vedeny seznamy čtyři, pro každý obor zvlášť.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Místo poplatků z prodlení mají čtenáři možnost si svůj dluh vůči knihovně odpracovat, jejich práce je ohodnocena částkou 100 Kč na hodinu. Aby knihovnice vracení knih čtenářům usnadnily, umístily do třetího patra budovy tzv. Herbie box, kam mohou být knihy vráceny i mimo otevírací dobu.

Co říci na závěr: knihovna je úžasná - znovu se potvrdilo, že pěknou knihovnu dělají šikovné a chytré knihovnice, takže jen jedno doporučení: přijďte se podívat a přesvědčte se sami!

Jana Matějková při výkladu

Jana Matějková při výkladu

Jana Matějková při výkladu

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Příjemná atmosféra v předvánoční knihovně

Příjemná atmosféra v předvánoční knihovně

V knihovně se daří i rybičkám

V knihovně se daří i rybičkám

Výzdoba knihovny zahrnuje i originální košili ze stanfordského vězeňského experimentu realizovaného psychologem P. Zimbardem

Výzdoba knihovny zahrnuje i originální košili ze stanfordského vězeňského experimentu realizovaného psychologem P. Zimbardem

Pohled do skladu

Pohled do skladu

Pohled do skladu

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VAŠKOVÁ, Irena. Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 1 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-13354. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13354

automaticky generované reklamy