Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ekologické informační strategie – Nový přístup k pojmovému modelování (Jela Steinerová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ekologické informační strategie – Nový přístup k pojmovému modelování (Jela Steinerová)

0 comments
Autoři: 

Jela Steinerová

Jela Steinerová z Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislavě se rozhodla ve svém příspěvku představit některé výzkumy, na kterých se s ohledem na své pracoviště podílí. Za klíčové téma ale označila informační ekologii, kterou pro účely této konferenci vložila do kontextu vyhledávání a informačních zdrojů.

V současnosti lze vidět trendy vyhledávání především v oblasti integrace funkcí. Dochází k propojování profesionálního a laického vyhledávání, zvyšování významu Webu 2.0 a vlivu dalších technologií jako např. sémantický web - což by šlo dovést až k pojmu Vyhledávání 2.0, jehož složky tvoří sociální a sémantické vyhledávání. Z pohledu uživatele a jeho chování stojí za zmínku také role informačních strategií, které elektronické prostředí velmi změnilo (projevuje se zde především interaktivnost a alternativní přístupy k relevanci).

V průběhu let bylo realizováno množství výzkumů, jejichž cílem bylo zachytit přístupy uživatelů k jejich práci s informacemi. Ukázalo se, že všechno chtějí snadno, hned a z jednoho místa - dalo by se říci, že jsou v tomto směru velmi líní a pro své požadavky jsou ochotni ustoupit od kvalitních výsledků a informací. Všechny výzkumy jednoznačně potvrdily, že je nezbytné změnit přístup knihoven a knihovníků k jejich práci. Ti musejí vycházet především uživatelům vstříc, aby mohli ovlivňovat jejich přístup k práci s informacemi a znalostmi.

V současnosti je již za námi obrat v oblasti vyhledávání,  po kterém se dostalo do popředí téma kontextu. To souvisí s novými službami a jejich charakteristikami, jako je integrace a využití informací z různých zdrojů pro uspokojení potřeb uživatele. Kontext je zkoumán již poměrně dlouho, ale s novými nástroji vzrůstá jeho význam i pozornost, která je mu věnována. Souvislosti a vztahy mezi daty, informacemi, poznatky i uživateli hrají stále větší roli a jsou stále více žádány.

Dále byl představen koncept informační ekologie, do které patří kupříkladu témata informační etiky a informačního přetížení.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ekologické informační strategie – Nový přístup k pojmovému modelování (Jela Steinerová). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-13706. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13706

automaticky generované reklamy
registration login password