Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Vliv open access na knihovny: nová éra ve vydavatelském průmyslu (Daphne Kyriaki-Manessiová, Challeplioglou Artemis) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 4.172 x 0
Zajímavé aplikace: FaceApp, Crossy Road, Sea Hero Quest & Share The Meal 2017, ročník 21, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 4.170 x 1
Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka (Rostislav Kudláček) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 4.170 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 5 Ikaros doporučuje 4.161 x 0
Co představuje program Erasmus Staff Mobility pro knihovníka? 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.159 x 1
Projekt i2010: snadný přístup k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví (Javier Hernandez-Ros) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě 4.155 x 1
Robinson v šumu příboje aneb Jaký bude čtenář tohoto tisíciletí 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.154 x 0
CSA Illustrata: nová dimenze vyhledávání a objevování díky podrobné indexaci a nové produkty z ProQuest CSA (C. Alan Golden) 2007, ročník 11, číslo 5/2 El. inf. zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům 4.154 x 0
Zápisky z Lipska 2014 (o Švýcarsku a velikánech) 2014, ročník 18, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.145 x 0
Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 4.141 x 1
Léto plné odpočinku 2011, ročník 15, číslo 7 Editorial 4.140 x 0
Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 4.139 x 1
Ohlédnutí za 20 lety konference Inforum 2014, ročník 18, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.135 x 0
Silvestrovská příloha měla mimořádný úspěch 2000, ročník 4, číslo 1 Editorial 4.129 x 1
Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 4.122 x 0
Silvestr 2011 2011, ročník 15, číslo 13 Editorial 4.122 x 1
Informační část Centrálního portálu českých knihoven: rok 2014 ve znamení příprav 2015, ročník 19, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 4.118 x 1
Nová podoba výzkumu (James Pringle) 2007, ročník 11, číslo 5/2 El. inf. zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům 4.118 x 0
Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací (e-DIS) (Eva Bratková) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.116 x 0
Od kouzelníka Alberta k informačním velikánům 2014, ročník 18, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 4.108 x 0

Stránky