Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Deset let Online Books vydavatelství Wiley - Od tištěných k elektronickým knihám a výhled do budoucna (Marta Dyson)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Deset let Online Books vydavatelství Wiley - Od tištěných k elektronickým knihám a výhled do budoucna (Marta Dyson)

0 comments
Autoři: 

Marta Dyson

Marta Dyson, pravidelná účastnice Infora, nabídla v úvodu své prezentace poslední čísla nakladatele Wiley v nabídce online books. Na grafu ukázala zastoupení oborů, kde bylo patrné, že nejvíce nabidky je v inženýrství, v těsném závěsu je medicína, a pak následují sociální a humanitní vědy. Pro akvizici existují různé možnosti: one-time fee option, tj. platba po jednotlivých titulech; flexi-subscription option a pak pay-per-view, což může jít až na úroveň jednotlivých kapitol.

Ve společnosti Wiley začínali s e-books v roce 2004, přičemž od roku 2006 zavedli model e-books a souběžně tištených titulů. Celkem nabízejí každý měsíc nabízejí okolo 100 nových titulů, a předpokládají velký nárůst zájemců jak z akademického prostředí, tak z prostředi aplikovaných věd. Nabizejí přitom dvě možnosti přistupů - Wiley Online Book a Wiley eBooks.

M. Dyson v závěru uvedla, co nového plánují nabídnout. Zmínila, že bedlivě sledují trendy akademického trhu, tj. zkvalitňovat nabídku kolekcí a preferovat model pick & choose. Zmínila také, že 72% uživatelů si vybírá mezi tištěnou knihou a e-books, jejich rozdíly jako firma vnímají. Příspěvek byl zakončen marketingově líbivým klipem, jak může vypadat práce s informacemi v současné době.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Deset let Online Books vydavatelství Wiley - Od tištěných k elektronickým knihám a výhled do budoucna (Marta Dyson). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13665. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13665

automaticky generované reklamy