Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V královéhradecké knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

V královéhradecké knihovně

0 comments
Autoři: 

Složité rozhodování o tom, stránkám které knihovny bude patřit červencový sloupek, ukončila tentokrát práce na přehledu online katalogů českých a moravských knihoven. Při jeho sestavování jsem se dostal ke stránkám Městské knihovny v Hradci Králové (mimochodem její online katalog překonal hranici 500 tisíc kn. jednotek a v systému Clavius je na druhém místě za Mahenovou knihovnou v Brně) a ty mne zaujaly natolik, že jsem si je vybral za dnešní téma.

První dojem z hlavní stránky královéhradecké knihovny byl více než příjemný. Sympaticky na mne zapůsobila střízlivá grafická úprava i uklidňující kombinace bílé a modré. Modrá je tu přitom ve dvou odstínech. Světle modrý je horní vodorovný panel s bílým logem knihovny a jejím názvem, stejně jako svislý panel nalevo. Pouze podklad pro bílé názvy jedenácti nabídek je tmavě modrý.

Na první pohled mne zaujalo logo knihovny, pro jehož řešení se využilo figury lva z městského znaku. Král zvířat v logu působí mírumilovnějším dojmem než na městském znaku a navíc místo písmena G drží v předních tlapách knihu. Zajímalo by mne, zda autor loga věděl, že i semilští knihovníci mají logo inspirované městským znakem. V Semilech však je erbovním zvířetem jelen a ten si v logu překřížil nohy, aby se mu lépe kniha držela. Jméno autora loga semilské knihovny (je jím známý akademický malíř Miloslav Jágr) je na stránkách semilské uvedené. Královéhradečtí ho patrně tají. Aspoň mně se nepodařilo na velkém množství stránek hradecké knihovny najít. Určitě by se proto vyplatilo umístit na hlavní stránce vyhledávač.

Názvy jedenácti nabídek (Aktuality, Kontakty, O knihovně, Služby, Ceníky, Odkazy, Oddělení, Půjčovny, Pobočky, Katalog, Fond) neobsahují výrazy, které novináři bulvárních plátků používají v titulkách svých článků, chtějí-li, aby byly výtisky jejich novin okamžitě vyprodány. Nelze tedy předpokládat, že by se tu nějaký "brouzdal po internetu", který na tyto stránky zabrousí náhodou a příliš se nezajímá o knihovnu, příliš zdržel...

Snad podobně jako já klikne aspoň na první nabídku, aby se dozvěděl, co se v knihovně v současné době děje. Na předním místě se podobně jako v jiných knihovnách (mnohé tento údaj dávají hned na hlavní stránku) upozorňuje na otvírací dobu o prázdninách. Dozvěděl jsem se, že ústřední půjčovna bude zcela zavřena od 25. srpna do 14. září. Doufám, že studenti bez knihovny vydrží na začátku školního roku. Knihovna totiž využije této doby na zrevidování knihovního fondu. Když tak mohou zajít do Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové, ta naštěstí bude zavřena již od 21.července do 19. srpna.

V Aktualitách mne dále zaujaly výsledky soutěže Webík.Tato soutěž sloužící ke zpopularizování dětského oddělení a přilákání dalších dětí do knihoven pomocí Internetu byla vyhodnocena již v březnu. Děti ve věku 12 až 15 let tehdy vytvořily v deseti českých i moravských knihovnách bez pomoci knihovníků řadu nápaditých stránek dětských oddělení.

Na stránkách královéhradecké knihovny si lze prohlédnout stránky pěti soutěžících. Nejlepší z nich, čtrnáctiletý Lukáš Lánský, postoupil do celostátního kola, kde byly jeho stránky oceněny šestým místem. Je jen škoda, že je na rozdíl od vítěze Webíku Martina Šťávy z Nového Bydžova dále neaktualizuje!

Nejvíce mne nadchly stránky hudebního oddělení. Na stránky seznamu hudebních muzeí, expozic a pamětních síní a soupisu hudebních časopisů na webu i na fond CD-ROM hudebního oddělení mne upozornily Aktuality. Další cenné informace jsem objevil přímo na stránkách hudebního oddělení. Patří mezi ně např. Adresář hudebních knihoven a hudebních oddělení knihoven ČR s takřka 90 adresami. Lahůdkou je i představování CD-ROM s hudební tematikou. Každý měsíc přináší ing. Libuše Hrdá podrobné informace o obsahu jednoho stříbrného kotoučku. V červnu 2003 se zaměřila např. na CD-ROM, který multimediálně rozebírá Beethovenovu 9. symfonii. Tuto záslužnou činnost dělá královéhradecká knihovnice již od ledna r. 2002, jak dokladují soubory v tzv. Archivu. Přeji jí, aby jí vydržel elán i do dalších let. Většího využití těchto stránek by mohla dosáhnout, obrátí-li se na hudební oddělení jiných knihoven s žádostí o umístění odkazů na tyto stránky. Věřím, že jí vyhoví. Zatím se na "její" stránky dostanou čtenáři přímo pouze ze stránek Národní knihovny ČR, což je docela málo.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V královéhradecké knihovně. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 7 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-11376. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11376

automaticky generované reklamy
registration login password