Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Projekt PRALIT – Pražská židovská literatura digitálně 2016, ročník 20, číslo 5 Digitalizace a digitální knihovny 4.235 x 1
Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři (Jana Doleželová) Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 4.238 x 8
Volání o pomoc aneb Vzkazy ukryté v knihách 2015, ročník 19, číslo 13 Odhalení 4.239 x 1
Festival SIGNAL 2015 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.240 x 5
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 21. část 2020, ročník 24, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 4.241 x 1
Nástroje Ex Libris pro efektivní práci s elektronickými informačními zdroji (Jiří Pavlík, Jan Pokorný, Martin Ledínský) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 4.242 x 2
Ikaros 2016 2016, ročník 20, číslo 1 Editorial 4.243 x 5
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 5. část 2015, ročník 19, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 4.243 x 4
Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.248 x 0
Léto plné vzpomínek a osobností 2013, ročník 17, číslo 7 Editorial 4.249 x 1
Frankfurtský knižní veletrh 2017 2017, ročník 21, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.254 x 6
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 4. část 2015, ročník 19, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 4.255 x 3
Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech) 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.255 x 0
Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách (Zinaida Mandžuch) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě 4.260 x 1
Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.261 x 0
Zpráva z exkurze do Knihovny Domu národnostních menšin 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.265 x 0
Rádio LibRa: Souhrn sekce Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje (Dana Koláčková a Jan Němec) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 4.267 x 1
Trendy v odborných a akademických online informačních (Péter Jacsó) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Zahájení konference 4.270 x 0
Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.271 x 0
Rozhovor se Zuzanou Helinski 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 4.275 x 2

Stránky