Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Válka vyhledávačů v roce 2010: Nechť boj vypukne (Karen Blakeman)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Válka vyhledávačů v roce 2010: Nechť boj vypukne (Karen Blakeman)

0 comments
Autoři: 

Karen Blakeman

Karen Blakemanová z RBA Information Services svůj příspěvek nazvala "Válka vyhledávačů v roce 2010: Nechť boj vypukne" (Search Engine Wars: let battle commence). Vyhledávač Microsoftu Bing se snaží zvýšit svůj podíl na trhu. Yahoo! začíná používat vyhledávač Bing, avšak stále se snaží i o vlastní inovace. Bing, Yahoo! i Google zahrnují do svých výsledků sociální média. Neustále se také mění uživatelská rozhraní. Bing je charakterizován jako rozhodovací stroj, nevýhodou však je, že je zaměřen na Spojené státy (řada funkcí je dostupná jenom v USA). Google umožňuje zobrazování výsledků vyhledávání na základě dříve provedených dotazů (na základě nastavení personalizace). Stejně jako např. u vyhledávače Yahoo! závisí konkrétní nabídka v rozhraní na geografické oblasti. Google je podle přednášející někdy informační peklo a někdy očistec (aluze na úvodní příspěvek V. Karena). Výsledky vyhledávání jsou často zmatené a neuspořádané, což se zvláště týká právě Googlu. Přednášející představila také vyhledávač iSEEK, který vytváří shluky výsledků podle témat, lidí, míst, organizací, dat a času. Jako další vyhledávač byl zmíněn Biznar, který je zaměřený na vyhledávání v reálném čase, a to konkrétně na zdroje z oblasti obchodu, některé z nich pocházejí z oblasti skrytého či hlubokého webu. Další vyhledávače zaměřené na konkrétní oblasti zahrnují mj. Chemspider a Healthmash.com. Zajímavým zdrojem zpráv je také Silobreaker.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Válka vyhledávačů v roce 2010: Nechť boj vypukne (Karen Blakeman). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13490. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13490

automaticky generované reklamy
registration login password