Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Změny v kategoriích WoK (JCR) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV (Věra Kroftová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Změny v kategoriích WoK (JCR) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV (Věra Kroftová)

0 comments
Autoři: 

Věra Kroftová

Věra Kroftová provedla analýzu změn v předmětových kategoriích v databázi Web of Knowledge (WoK). V posledním desetiletí byly do databáze přidány nové kategorie pro obory, které se vyvíjely v poslední době (např. nanotechnologie). Z nově vzniklých kategorií mají nejvíce titulů matematické kategorie. V průběhu sledovaných let vzrostl v kategoriích průměrný počet časopisů. Přednášející uvedla vzorec pro hodnocení impaktovaných článků podle Metodiky hodnocení VaV, se kterým pracovala. Výpočty demonstrovala na příkladu hodnocení časopisů ze dvou kategorií z oblasti zemědělství (plant sciences, agronomy). Analýza prokázala, že zařazení časopisu do kategorií je pro jeho hodnocení podle současné metodiky klíčové. Stávající vzorec je nastaven tak, aby vysoké hodnocení měly výsledky publikované ve vysoce hodnocených časpisech.

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Změny v kategoriích WoK (JCR) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV (Věra Kroftová). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13482. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13482

automaticky generované reklamy
registration login password