Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlédnutí za konferencí HCI International 2015 v Los Angeles

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Ohlédnutí za konferencí HCI International 2015 v Los Angeles

0 comments
Anglicky
English title: 
Looking back at the HCI International Conference 2015 in Los Angeles
English abstract: 
The 17th annual scientific conference on Human-Computer Interaction brought over 2000 participants to Los Angeles, CA, USA. Among 1462 papers and 246 posters, research topics were discussed together with issues from cross-culture design, interaction design, user experience or information systems. Ideas from a less expected fields were presented as well, those included medicine, defense or energy. It was an especially suited place for meeting of researchers and students, companies and government agencies. This report summarizes views of three Czech researchers of the Charles University who actively collaborated on the successful outcome of the event.

V letošním roce se konal 17. ročník mezinárodní konference Human-Computer Interaction International v Los Angeles, USA, a sice v konferenčních prostorách hotelu Westin Bonaventure ve dnech 2.–7. 8. 2015. Celkem poslalo své příspěvky na 4843 jednotlivců ze 73 zemí, kteří představili na 1462 článků a 246 posterů ve 28svazkovém sborníku vydaným nakladatelstvím Springer. Samotné konference se zúčastnilo na 2000 referentů. Články tematicky pokrývaly celý obor interakce člověk-počítač (Human-Computer Interaction – HCI) ve všech oblastech jeho aplikace.

POPISEK: Budova Westin Bonaventure, kde se konference konala, se nachází v centru města, na místě bývalé čtvrtě Bunker Hill. O vzestupu, pádu a znovuvzkříšení tohoto urbánního celku se během konference v nedaleké hlavní pobočce veřejné knihovny (nízká budova ve stylu Art Deco s dekorovanou hranolovou špicí) konala fascinující výstava… Video: Pavel Farkas.

Zahájení konference

Vyhledávače odjakživa vracely stejné výsledky každému, kdo zadal stejný dotaz. Avšak použití jednoduchého pořadí výsledků pro všechny, ve všech kontextech a v každém časovém bodě, omezuje možnost vyhledávacího algoritmu poskytovat relevantní informace. Ve své přednášce tak Susan Dumaisová předvedla metodiku pro kvantifikaci „potenciálu k personalizaci“ výsledků, který např. její firma používá u vyhledavače Bing pro určení míry rozdílnosti záměrů jednotlivých vyhledávajících uživatelů. Na různých příkladech předvedla, které kontextuální parametry mohou zlepšit kvalitu výsledků pro jednotlivce. Závěrem pak zdůraznila výzvy, které stojí při vývoji personalizovaných webových systémů, které se týkají míry kontroly a transparence k uživateli, nahodilosti a také možností vyhodnocení fungování takového systému.

Susan Dumaisová
Úvodní přednášející Susan Dumaisová z výzkumné laboratoře Microsoftu prezentovala svůj příspěvek o příslibech a úskalích personalizovaného vyhledávání. FOTO: Pavel Farkas.

Susan Dumaisová je přední vědkyní v Microsoftu a zástupkyní ředitele Microsoft Research Lab v Redmondu. V současné době se zaměřuje na modelování uživatele a personalizaci, problematiku kontextu a vyhledávání, časové dynamiky informace, ale také na interakci za pomocí analýzy očního pohledu (gaze-enhanced interaction).

Úvodní přednášku předcházelo vyhlášení vítězných paperů z jednotlivých konferencí. Za sekci DUXU byl zvolen společný odborný článek Jana Brejchy a jeho čínských kolegů s názvem Chinese UX Design Guidelines 2.0.

Vítězové cen za nejlepší článek
Zástupci konference s vítězi cen za nejlepší článek. FOTO: Pavel Farkas.

Jan Brejcha přebírá ocenění od Gavriela Salvendyho
Jan Brejcha přebírá ocenění od Gavriela Salvendyho za nejlepší paper z konference DUXU. FOTO: HCI International.

K tematickým sekcím konference

Hlavní konference se zaměřovala na oblasti HCI a vztahu rozhraní a správy informací. Přidruženo bylo na 13 konferencí, vč. 4. ročníku konference Design, User Experience, and Usability (DUXU), které se zúčastnila naše delegace Univerzity Karlovy.

Akademické selfie
I akademici pořizují selfie. Tuto naše výprava pořídila zvláště pro kolegy na Ústavu informačních studií a knihovnictví, před hlavní pobočkou veřejné knihovny v Los Angeles. FOTO: Pavel Farkas.

Jedním z nejočekávanějších příspěvků sémiotické sekce byla prezentace Aarona Marcuse, předsedajícího konference DUXU, nazvaná The Marriage Machine. Během vystoupení ukázal psychologické základy udržení dobrého vztahu ve dvojici. Pro návrh uživatelského rozhraní, které by strategie přeneslo do prostředí mobilní aplikace, se svým týmem provedl dotazníkové šetření a uživatelské testování prvních konceptů obrazovek. Svým Strojem na dobrý vztah tak Aaron navazuje na svůj dlouholetý výzkum persvazivních technik v prostředí mobilních aplikací, jehož vyústěním je řada aplikací pro různé sféry použití, které představil při podpisové akci ve své knize „Mobile Persuasion Design: Changing Behaviour by Combining Persuasion Design with Information Design“ vydané nakladatelstvím Springer, 2015.

Jan Brejcha a Aaron Marcus
Jan Brejcha a Aaron Marcus u podpisové akce Marcusovy nové knihy Mobile persuasion design. FOTO: @Londowl

V rámci sekce „Semiotics, Design, and Motivation“ vedené Janem Brejchou dále vystoupila kolegyně Hana Ovesleová. Ve svém příspěvku „E-Learning Platforms and Lacking Motivation in Students: Concept of Adaptable UI for Online Courses” vyšla ze své mnohaleté učitelské praxe a dotkla se problémů motivace studentů v online prostředí a jako možné řešení načrtla větší možnosti personalizace výukových systémů dle osobnosti studentů.

Pavel Farkas vystoupil s příspěvkem „Defining HCI/UX Principles for Urban Environment“, kde si na základě sebraného korpusu prvků informačního a navigačního designu zejm. v hromadné dopravě všímá souvislosti města a uživatelského rozhraní, a hledá, jak tuto interakci zpříjemnit i pro prvouživatele. Cílem, ke kterému se upírá, je definovat designová pravidla pro efektivní interakci v městském prostoru jako neodmyslitelné součásti tzv. „smart cities“. Jeho posluchači si se zájmem rozebrali brožurky o Manuálu tvorby veřejných prostranství (2014) z produkce pražského Institutu plánování a rozvoje, které do Los Angeles přivezl.

Hana Ovesleová Pavel Farkas
Hana Ovesleová a Pavel Farkas představili nejnovější poznatky týkající se svých dizertačních prací a od publika obdrželi zajímavé otázky a připomínky. Foto: Pavel Farkas a Aaron Marcus.

Pojem HCI a historie HCI International

HCI je vědecká oblast zkoumající interakci mezi člověkem (tzn. uživatelem) a počítačem. Interakce člověk – počítač je klíčovým prvkem počítačové, resp. informační vědy. Interakci člověka a počítače lze ovšem propojit s různými oblastmi. Filosofie a inovace HCI vychází původně ze tří složek: chování a procesování počítače, informační systémy a aplikace počítačové techniky. Velký vliv na problematiku HCI má kromě technologické stránky také psychologie a kognitivní vědy. 

S definicí a charakterem oboru HCI se pojí také původ a počátky této mezinárodní vědecké konference HCI International. Jejím průkopníkem se stal prof. Gavriel Salvendy (mezi jeho působiště patří: Purdue University, USA a Tsinghua University, Čína). Ve dnech 18.–20. srpna roku 1984 se uskutečnila první americko-japonská konference k oboru Human-Computer Interaction, a to v Honolulu na Havaji. Mezinárodní konference HCI International se koná společně s řadou přidružených konferencí v rámci jedné organizace a registrace.

Constantine Stephanidis a Gavriel Salvendy
Constantine Stephanidis, předseda konference HCII 2015 a Gavriel Salvendy, zakladatel konference HCI International, emeritní předseda a vědecký poradce konference HCII 2015. FOTO: HCI International

Cílem setkání je zpřístupnit mezinárodní fórum pro diseminaci a výměnu soudobých vědeckých informací na úrovni teorie, obecných a aplikovaných oblastech v HCI, lidského rozhraní a managementu informací, univerzálního přístupu, inženýrské psychologie, kognitivní ergonomie, virtuální, rozšířené a smíšené reality či mezikulturního designu. Stranou nezůstává sociální komputace, sociální média, rozšířená kognice, digitální modelování lidí a aplikace ve zdravotnictví a bezpečnosti. Důležitými oblastmi jsou nepochybně i ergonomie a správa rizik, design, uživatelský prožitek a použitelnost, distribuovaná, ambientní a všudypřítomná interakce, lidské aspekty informační bezpečnosti, soukromí a důvěry, HCI v podnikání, učení a technologie pro spolupráci. Tuto výměnu poznatků zajišťují různé typy komunikace na konferenci, jako jsou plenární prezentace, paralelní sekce, prezentace posterů, tutoriály, výstavy, apod.

Studentští dobrovolníci jsou uznávanou komunitou pomocníků

Studenti prezenčního studia na všech úrovních vysokých škol z celého světa mají tradičně možnost účastnit se této konference bez placení konferenčního poplatku za předpokladu, že jsou ochotni pomáhat celkem 20 hodin při administraci akce. Dobrovolnictví je tak kromě ušetření značné sumy peněz (konferenční poplatek se pohybuje v rozmezí 625-795 dolarů) velmi zajímavou příležitostí k poznání zákulisí mezinárodní konference a navštívení vybraného půldenního semináře zdarma, což je publikovaná výhoda takové činnosti. Výhodou nepublikovanou samozřejmě je, že po splnění povinností na seminářích a přednáškách dobrovolník zůstává v místnosti, kde probíhá placený obsah. „Je to ideální cesta pro interní doktorandy, jak ušetřit, a přitom hodně získat,“ říká Pavel Farkas, doktorand FHS UK.

„Konferenční poplatky, cestovní náklady a ubytování na zahraničních konferencích vám mohou spolknout hodně peněz. Nicméně existují poměrně snadné cesty, jak ušetřit; já například úspěšně zažádal o grant v programu PRVOUK, který mi pokryl náklady na ubytování. Účastí na mezinárodní konferenci jsem splnil část svého studijního plánu, přivezl fakultě body do RIVu, a ještě navázal několik velmi relevantních kontaktů pro budoucí akademickou spolupráci s profesorkou v Tchaj-peji, profesorem v Kodani a doktorem z iniciativy Smart Cities ve Frankfurtu.“

Příspěvek na Twitteru
Sociální síť Twitter během konference překypovala fotografiemi a krátkými zprávami z akce.

Dobrovolníci měli v rámci konference i vlastní komunitní kanál na Facebooku a také trička, která je odlišovala od běžných návštěvníků. Jejich povinnosti se skládaly především v zajištění bezproblémového provozu akce: pokud nefungovala technika, nebyl dostatek vody pro účastníky nebo si návštěvníci stěžovali na přílišný chlad v místnosti, bylo jejich úkolem zajistit nápravu. Především jejich povinnosti ale zahrnovaly zapisování registrovaných účastníků, ověřování přednášejících a hlášení v případě, že došlo k nějakým nesrovnalostem. Hladký průběh akce byl zajištěn v několika úrovních: další dobrovolníci například kontrolovali dobrovolníky v přednáškových sálech a ujišťovali se, že kolegové své povinnosti opravdu plní. Dobrovolníci přitom nebyli vnímáni jako příživníci: „Constantine Stephanidis se v poslední den konference velmi obezřetně díval na jmenovky účastníků před sálem Santa Anita,“ vzpomíná Pavel Farkas. „Přišel ke mně, potřásl mi pravicí, a prohlásil, že si moc váží mojí pomoci.“

Nejen konferencí živ je člověk

Konferenční přednášky se konaly v pracovní dny od rána do odpoledne. Co ale může člověk dělat ve městě rozpáleném letním sluncem navečer? Účastníci naší expedice se kupříkladu seznámili s doc. Tomášem Kinclem z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické, který působí na pracovišti v Jindřichově Hradci. Do Kalifornie přijel přednést příspěvek s tématem analýzy kontextu sdělení v sociálních sítích. Poté, co se setkal s kolegy z Univerzity Karlovy, skončil s nimi po rušném dni… v restauraci (Stylové! Vybrali jsme Library Bar na západní 6. ulici). Věřte nebo ne, na nápojovém lísku jsme tu našli i české slovo. Hádejte, jaké?

Tomáš Kincl
Tomáš Kincl z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické. Foto: Pavel Farkas.

Konferenční prostředí nám také umožnilo navázat nové profesní kontakty či upevnit ty stávající. Rádi jsme přijali pozvání na návštěvu do Apple Inc. v Kalifornském Cupertinu od kolegyně Stacey z University of Berkeley, kde jsme si prohlédli firemní kampus a nechali na sebe působit firemní kulturu fenoménu Apple, navštívili jsme našeho pražského kolegu Ondřeje z Asociace UX působícího na pozici UX Managera ve firmě AVG Technologies USA, Inc. v San Franciscu či nad půllitrem plzeňského rozebírali nové trendy v designu mobilních aplikací s bývalým designerem Microsoftu, Nokie a BlackBerry, dnes šéfdesignerem OpenTable, Thomasem Stovickem. Zbytek času v Kalifornii jsme mohli věnovat cestování a užívali si všechna setkání s každodenními interakcemi člověk-systém, počínaje parkovacími automaty, mýtnými či rezervačními systémy a konče všudypřítomným vyplňováním online formulářů či automatickým odbavením na letišti.

Networking v baru Nabídka piva
Širší okolí konferenčního hotelu nám místní obyvatelé příliš nedoporučovali, proto jsme po pracovním dni zašli do podniku vzdáleného jen dva bloky. FOTO: Pavel Farkas, Jan Brejcha a personál Library Baru.

Toronto láká

Od r. 1984 bylo zorganizováno šestnáct ročníků konference HCI International. Na tuto mezinárodní vědeckou konferenci naváže v příštím roce 18. konference pod názvem „HCI International 2016“, která se uskuteční v Torontu ve dnech 17.–22. července 2016. Více informací naleznete na: http://2016.hci.international/, popř. webu naší sekce Design, User Experience and Usability na http://2016.hci.international/duxu.

Zdroje

 1. BREJCHA, Jan et al. Chinese UI Design Guidelines 2.0. In: MARCUS, A., ed. "Design, User Experience, and Usability: Design Discourse", Part I, HCII 2015, LNCS 9186, pp. 122–129. Springer, Switzerland, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20886-2_12.
 2. BREJCHA, Jan a VODRÁŽKOVÁ, Katrin. Ohlédnutí za konferencí HCI International 2014 na Krétě. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 9 [cit. 2015-08-30]. urn:nbn:cz:ik-14268. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14268
 3. FARKAS, Pavel. Defining HCI/UX Principles for Urban Environment. In: MARCUS, A., ed. "Design, User Experience, and Usability: Design Discourse", Part III, HCII 2015, LNCS 9188, pp. 346–356. Springer, Switzerland, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-20889-3_33.
 4. IPR PRAHA. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy [online]. 2014. Available at: http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/manual_tvorby_verejnych_prostranstvi/pdf/IPR-SDM-KVP_Manual-tvorby-verejnych-prostranstvi.pdf
 5. HCI International Conference Series: http://www.hci.international
 6. HCI International 2015. Photos from the Opening Plenary Session [online]. [cit. 01.09.2015]. Dostupné z: http://2015.hci.international/photos
 7. Program: http://2015.hci.international/program
 8. Představení vítězných paperů: http://2015.hci.international/awards
 9. Úvodní přednáška: http://2015.hci.international/keynote-speech
 10. HCI International 2015. http://www.hcii2015.org/
 11. MARCUS, Aaron. Mobile Persuasion Design: Changing Behaviour by Combining Persuasion Design with Information Design. Springer, 2015. ISBN 978-1-4471-4323-9.
 12. OVESLEOVÁ, Hana. E-Learning Platforms and Lacking Motivation in Students: Concept of Adaptable UI for Online Courses. In: MARCUS, A., ed. "Design, User Experience, and Usability: Design Discourse", Part III, HCII 2015, LNCS 9188, pp. 218–227. Springer, Switzerland, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-20889-3_21.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
BREJCHA, Jan a OVESLEOVÁ, Hana a FARKAS, Pavel. Ohlédnutí za konferencí HCI International 2015 v Los Angeles. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 9 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17579. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17579

automaticky generované reklamy
registration login password