Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven? (Zuzana Helinsky)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven? (Zuzana Helinsky)

0 comments
Autoři: 

Zuzana Helinsky

Zuzana Helinsky, v Česku dobře známá konzultantka v oblasti knihovnictví, pojala své téma jako nabídku, námět, a možný pohled na věc. Hned na začátku odcitovala moderátora sekce Milana Špálu, že peníze a knihovny nejdou příliš dohromady. Přesto ale existují určité možnosti, které chce ve svém příspěvku nabídnout.

Citát P. Kotlera, že marketing je spíše filozofie než věda, je jen pohledem z jedné strany. Pohledem ze strany druhé je např. metoda ROI (Return on Investment). Cílem této metody je ukázat roli knihoven v našem světě. ROI studie zahrnuje "tvrdé hodnoty", které jsou snadno převoditelné do financí, a "měkké hodnoty", které vypovídají více o lidech, kteří knihovnické činností provádějí. K takovým hodnotám může patřit kvalita života, rozvoj vzdělání a řada jiných.

Zmínila také svou zkušenost z arabského světa, kdy bylo třeba razantně prosadit zájem uživatelů vůči zřizovateli knihovny. Pochopila, že i v této problematice je místo pro emoce, zvláště pak ve vztahu k těm, kteří o prostředcích rozhodují.

Zdůraznila také, že je výhodné používat slovník našich zřizovatelů, aby nám rozuměli. Začátek je v nalezení správného člověka, který o prostředcích rozhoduje. Za zásadní věc považuje položit si otázku, jaký konkrétní přínos může zřizovatel vidět v podporování knihovny - tedy zeptat se, co zřizovatel chce a jaké jsou jeho zájmy. Jinak řečeno, je důležité podivat se na knihovnu očima zřizovatele. Z tohoto hlediska také vidí význam každého zaměstnance a každý v knihovně by měl takto uvažovat.

Zajímavým tipem bylo psát dokumenty pro zřizovatele v Excelu místo v textovém editoru, protože tabulkový kalkulátor nedovolí tolik se rozepsat a zřizovatel tím pádem není zavalen podklady, na které stejně obvykle nemá čas.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven? (Zuzana Helinsky). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2022-08-15]. urn:nbn:cz:ik-13677. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13677

automaticky generované reklamy