Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nikoliv veletrh, ale salón! - Zážitky z Paříže 2014 2014, ročník 18, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.332 x 6
Konference EFI 2014 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.030 x 6
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2020 2021, ročník 25, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.702 x 6
Název konference Inforum je plagiátem 2004, ročník 8, číslo 13 Aféry 8.538 x 6
LIBER - 33. výroční generální konference 2004 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.705 x 6
Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 9.770 x 6
Německé souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 3 Zahraniční souborné katalogy 10.818 x 6
Evidence publikačních aktivit v praxi 2009, ročník 13, číslo 1 Informační věda 8.169 x 6
Využívání Internetu v zemích EU 2003, ročník 7, číslo 5 Informační gramotnost 12.894 x 6
Dvakrát měř, jednou řeš a Za čtenářem až na kraj světa, tentokrát do Vražného 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.308 x 6
36. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.094 x 6
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 94.408 x 6
Zápisky z Frankfurtu 2008 I. (o Turcích, Kurdech a F. Werfelovi) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.920 x 6
Koncepce rozvoje knihoven je genderově nekorektní – možná, přijde i ombudsman! 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.375 x 6
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 16.174 x 6
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 19.520 x 6
Jsem ráda, že u toho mohu být 2001, ročník 5, číslo 4 Rozhovor 5.983 x 6
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 7.020 x 6
Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition 1999, ročník 3, číslo 10 Elektronické publikování 32.240 x 6
Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Jitka Brandejsová) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 10.370 x 6

Stránky

registration login password