Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Letíme výš, abyste viděli dál

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Letíme výš, abyste viděli dál

2 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

cítím v kostech, že rok 2010 bude rokem mnoha významných změn. My jsme s několika přišli hned v lednovém vydání našeho časopisu, ale v průběhu dalších měsíců budeme uvádět v život řadu změn dalších.

Už v tomto čísle najdete několik nových rubrik. Rubrika Informační přesahy je zamýšlena především jako sloupek s obecnými, dá se říci až filozofickými tématy, která reflektují přesah knihovní a informační činnosti, její vize, smysl, cíle, metody. Budeme v ní zveřejňovat jak texty původní, tak i texty převzaté z jiných médií, protože se domníváme, že pohled zvenčí občas nezaškodí a že bezpředsudečné tříbení myšlenek a názorů je nezbytnou podmínkou zdravého fungování jakékoliv komunity. Takový je i aktuální článek převzatý z časopisu Babylon.

Rubrika Personália je sice nová, ale články tohoto zaměření jsme samozřejmě zveřejňovali i dříve, a to obvykle v rubrice Zprávy, reportáže a glosy (když pomineme specifickou rubriku Kdo byl kdo – knihovníci a informační pracovníci). Tentokrát se můžete seznámit s přední osobností české bibliopedagogiky, PhDr. Lidmilou Vášovou, a to při příležitosti jejího významného životního výročí.

Už za měsíc spustíme další rubriku, nazvanou jednoduše Tři otázky. V každém čísle budeme klást tři otázky jedné nebo více osobnostem (mohou, ale nemusí být z oboru LIS), které se budou vyjadřovat k aktuálním, kontroverzním tématům. V únorovém čísle najdete odpovědi Věry Jurmanové Volemanové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které jsme se mj. zeptali, jak hodnotí kauzu plzeňské právnické fakulty s ohledem na systém veřejného zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací.

Postupně přibudou i specializovanější rubriky a sloupky – mezi jinými bychom se chtěli zaměřit na nástroje a služby webu 2.0, existující digitální knihovny nebo vybrané oborové knihovny a jejich fondy a služby.

Kromě zavádění nových rubrik jsme stávající rubriky pročistili (což poznáte především v archivu) a upravili jejich pořadí (což je vidět hlavně v konkrétních číslech). V některých rubrikách se můžete těšit na nový, přínosný obsah – příkladem budiž Rozhovory. V aktuálním čísle přinášíme nesmírně inspirativní rozhovor s člověkem renesančního ducha, prof. Bohumilem Nuskou, v některém z příštích čísel budeme pokládat otázky PhDr. Jarmile Burgetové, spiritu movens řady akcí, institucí a publikací českého knihovnického života.

Úplnou novinku připravujeme na letošní jaro. Bude jí Ročenka časopisu Ikaros, která vyjde jako elektronický suplement. Naše rozhodnutí pro tento krok je jednoduché: všichni máme stále méně času na čtení odborných článků. Existuje málokdo, kdo by v daném roce přečetl všechny články ve všech číslech Ikara. Je třeba komprimovat, redukovat, selektovat. Ročenka Ikara 2009 tak bude výběrem toho nejpřínosnější z našeho časopisu za loňský rok, zároveň však bude obohacena i o originální, jedinečný obsah v podobě odborného ohlédnutí za uplynulým obdobím.

Ikaros se tedy v roce 2010 bude snažit přinášet pestřejší, mnohovrstevnatější obsah. Pokusí se stát integrátorem všech podstatných a důležitých informací, které potřebujete ke své práci. Odvažujeme se letět zase o něco výš, abyste viděli dál. Držte nám palce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Letíme výš, abyste viděli dál. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 1 [cit. 2021-05-07]. urn:nbn:cz:ik-13361. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13361

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Kam jste schovali paní doktorku Vášovou? ;-) Při kliknutí na odkaz mi to hlásí "přístup zamítnut".

Opraveno, díky za upozornění. Josef Schwarz

registration login password