Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BMI a české informační zdroje - jak to dopadlo

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

BMI a české informační zdroje - jak to dopadlo

1 comments
Autoři: 

V březnovém čísla Ikara jsem informovala o nabídce firem Anopress, České tiskové kanceláře, Aion CS a Globe Internet (www.coto.je). Tyto firmy umožnily v rámci Března - měsíce internetu v knihovnách volný přístup do svých databází.


A jaký byl zájem? Z databáze českých médií TAMTAM bylo zobrazeno 2 443 článků a nejčastěji kladené dotazy se týkaly následujících témat: knihovny, města, kriminalita, sport, politika (nejvíce heslo V. Klaus), finance, banky, daně, jména osobností a také aktuální Česko hledá superstar. Do databází ČTK bylo zadáno celkem 1 289 dotazů a nalezeno bylo 76 450 dokumentů. Podrobná statistika je uvedena v následující tabulce:

Databáze Otevřené dok. Stažené dok. Download
(pro foto a graf.)
Země
4 402
3 730
 
EU
951
938
 
Fotoarch.
866
1
82
Biografie
214
77
 
Fotoaktu
181
 
79
ČR
155
3
 
Kaleid.
100
 
26
Grafy
92
 
16
Fakta o EU
72
 
 
Aktu
70
 
 
Móda
65
 
28

Poměrně velký počet dotazů byl směrován do databáze Evropská unie a také téměř všechny nalezené dokumenty byly staženy. Je možné se domnívat, že byl tak velký zájem čtenářů v souvislosti se vstupem České republiky do EU?


Volný přístup do databáze COTO.JE byl pro některé knihovny novinkou. Databáze byla vytvořena prioritně pro školy jako vzdělávací software (v současné době ji využívá cca 171 vzdělávacích institucí), ale je samozřejmě možné za poměrně nevysokou částku pořídit také přístup pro knihovny. Z Ottovy encyklopedie, Malé československé encyklopedie a encyklopedie Universum bylo v březnu vyhledáno 1 695 hesel. Tematická šíře hledaných hesel byla skutečně úctyhodná, od "ši tzu" přes "súfismus" až po "Havel". Mezi pět nejvyhledávanějších hesel se zařadilo: aleatorika, tabulka, Čechy, thaibox a Slezsko.

Výše uvedeným firmám je třeba jménem knihoven vyjádřit velké poděkování za vstřícnost a spolupráci nejen za umožnění volného přístupu do databází v rámci BMI , ale také za sponzorování výherců knihovnické soutěže o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb.


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. BMI a české informační zdroje - jak to dopadlo. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2022-11-30]. urn:nbn:cz:ik-11540. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11540

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Poděkování zaslouží též firma PRESTO – Jazyková škola, která nabídla knihovnám v rámci BMI volný přístup do "online školy". Registrace umožnila projít si lekce anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé, zopakovat si základní gramatiku nebo ověřit své znalosti čtením článků. http://www.online-skola.cz/www/

Firmy, které hodlají poskytnou v rámci akce BMI volné vstupy do svých databází, by měly být oznámeny knihovnám nejpozději začátkem února. Knihovny by je mohly zařadit s předstihem do svých plánů akcí a hlavně – mohly by je začlenit do propagačních letáků a informací pro místní tisk. Vytvořilo by to tak lepší podmínky pro jejich využití.
L. Hrdá

registration login password