Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V prvním kole grantového programu 1N bylo rozděleno 100 miliónů korun

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

V prvním kole grantového programu 1N bylo rozděleno 100 miliónů korun

2 comments
Autoři: 

Oficiální údaje o přidělených dotacích v 1. kole grantového programu Informační infrastruktura výzkumu (1N), které byly v uplynulém měsíci zveřejněny v Centrální evidenci projektů na www.vyzkum.cz, v podstatě potvrdily to, co bylo možné slyšet v knihovnických kuloárech od začátku roku: z rozpočtu 1N do druhého kola zbyla zhruba jedna čtvrtina.

Šestnáct schválených projektů (z 99 podaných) získalo na rok 2004 dohromady 100,6 miliónu korun (ze 130 miliónů, které byly podle V. Kubíkové pro 1N uvolněny), resp. 505,4 miliónu pro celé pětileté grantové období 2004-2008. Předpokládalo se sice, že nezanedbatelnou částku odčerpají projekty týkající se IT infrastruktury, výsledek však leckoho musel překvapit. Téměř polovinu uvedené částky (přesně 49,988 miliónu Kč) nárokovali řešitelé společného projektu Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Vysoké školy báňské-Technické univerzity a ČVUT. Poměr dotací pro projekty EIZ (tj. projekty na zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro technické obory, umění, klasickou filologii, anglistiku, ekonomii a informatiku - blíže viz Infozdroje) a projekty IT zachycuje následující graf:

Poznámka: Do kategorie "Ostatní" jsou zahrnuty čtyři projekty zaměřené na tematické brány a portály.


Nejúspěšnější institucí provního kola se stala Masarykova univerzita v Brně, která figiruje jako hlavní příjemce grantové podpory z 1N v pěti projektech. Tři projekty přihlásili zástupci ČVUT a po jednom VŠCHT, Akademie věd ČR, Vysoká škola báňská-Technická univerzita, VŠE, Západočeská univerzita, Národní lékařská knihovna, MathAn Praha, s.r.o. a Výzkumný ústav bavlnářský a.s. Přehled všech projektů najdete v této tabulce:


Kód Název Dotace 2004
(v tisících)
Dotace 2004-2008
(v tisících)
1N04058 Informační zdroje na podporu výzkumu v Informatice 4984 37845
1N04063 Internetová databáze expertů na portálu veda.cz 1392 6990
1N04002 Vědecko-informační brána pro informatiku a kybernetiku 211 1285
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum 4792 26239
1N04035 Řešení bezpečnosti počítačových sítí v podmínkách organizací zabývajících se vědou a výzkumem 3154 8651
1N04038 Virtuální informační servis TEXTIL 1047 4997
1N04050 Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v České republice 10806 60532
1N04056 Národní superpočítačové centrum 49988 249562
1N04057 Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce 1721 9495
1N04066 Centrální zabezpečené úložiště dat 4163 8784
1N04060 Konsorciální zpřístupnění základních uměleckohistorických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu 1609 5862
1N04067 Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory 5571 35248
1N04075 Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace 2471 12145
1N04078 Realizace interaktivně-informačního portálu pro vědecko-technické aplikace 1644 5934
1N04095 MedGate - informační brána pro výzkum a vývoj v medicíně - nástroj integrace a efektivního využívání informačních zdrojů 4837 22420
1N04098 Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku 2197 9418

Výsledky druhého kola 1N budou podle webových stránek MŠMT vyhlášeny nejdříve 4. června 2004.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. V prvním kole grantového programu 1N bylo rozděleno 100 miliónů korun. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2022-12-01]. urn:nbn:cz:ik-11539. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11539

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Vycházeli jsme z oficiálních informací v Centrální evidenci projektů, z níž nebyl inkriminovaný projekt k 30. 4. vyřazen. MŠMT je obecně skoupé na slovo, je však chyba, že jsme si informace neověřili na web stránce MŠMT.