Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 19.866 x 3
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 19.826 x 7
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 19.775 x 2
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 19.471 x 3
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 19.317 x 1
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 19.207 x 7
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 19.202 x 4
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 19.080 x 0
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 19.004 x 1
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 18.990 x 4
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.988 x 2
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 18.980 x 12
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.955 x 3
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 18.883 x 9
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 18.713 x 2
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 18.652 x 7
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 18.575 x 2
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 18.542 x 7
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 18.536 x 2
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 18.513 x 13

Stránky