Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.749 x 1
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 16.702 x 2
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 16.700 x 0
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 16.681 x 7
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 16.660 x 4
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.542 x 4
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.529 x 4
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.522 x 1
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 16.458 x 2
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.437 x 0
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 16.424 x 7
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 16.319 x 0
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 16.311 x 19
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.311 x 1
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 16.298 x 3
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 16.273 x 4
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 16.271 x 5
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.234 x 1
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.232 x 2
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.191 x 0

Stránky

registration login password