Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 16.175 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 16.124 x 2
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 16.105 x 2
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 15.716 x 1
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 15.650 x 1
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.627 x 1
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.605 x 1
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 15.551 x 4
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 15.484 x 1
Křížovky, krávy a skloňování vajec 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 15.447 x 17
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 15.437 x 4
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.392 x 4
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 15.380 x 2
Nové pracovní pozice pro knihovníky 2016, ročník 20, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 15.367 x 14
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 15.361 x 2
Klementýnum - Dementýnum 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Ze života knihoven 15.354 x 15
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 15.354 x 1
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 15.350 x 1
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 15.300 x 3
Tip na dárek: akční figurka knihovnice! 2016, ročník 20, číslo 13 Oborová inzerce 15.286 x 16

Stránky