Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 18.594 x 1
OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 18.526 x 0
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 18.455 x 0
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 18.427 x 0
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.374 x 0
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 18.344 x 1
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 18.298 x 3
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 18.286 x 3
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 18.218 x 0
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 18.209 x 0
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.141 x 0
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 18.124 x 0
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 18.117 x 1
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 18.078 x 2
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 18.064 x 0
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 17.987 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 17.899 x 0
„Veselý kopeček“ aneb budoucnost Národní knihovny ČR a Klementina 2007, ročník 11, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 17.879 x 0
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 17.824 x 5
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.810 x 0

Stránky

registration login password