Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PLoS = Public Library of Science

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

PLoS = Public Library of Science

8 comments

Tento příspěvek si klade za cíl stručně představit PLoS, tedy Public Library of Science, principy, jimiž se řídí, její vznik a zejména možnosti vyhledávání (nyní v článcích časopisu PLoS Biology, v brzké budoucnosti také v připravovaném časopise PLoS Medicine).

Principy PLoS

Public Library of Science je neziskovou organizací, v níž se angažují vědci a lékaři a která si klade za cíl zprostředkovat nejenom jim, ale také pacientům a studentům z celého světa neomezený přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, usnadnit výzkum, lékařskou praxi i výuku a umožnit vědcům, knihovníkům, vydavatelům a podnikatelům vyvinout inovativní způsoby využívání vědeckých poznatků.

Hlavními principy, jimiž se PLoS řídí, jsou volný přístup (open access), vynikající kvalita z hlediska obsahu i formy, vědecká integrita garantovaná redakcí, šíře záběru, spolupráce, finanční spravedlnost, zapojení komunity, mezinárodnost a věda chápaná jako veřejný zdroj (public resource).

PLoS využívá tzv. Creative Commons Attribution License, což je licence povolující neomezené kopírování, distribuování, vystavování a provádění díla, vytváření odvozených děl a komerčního využívání díla. Podmínkami jsou jednak řádná citace originálního díla, jednak zahrnutí informace o licenčních podmínkách při opětovném použití nebo distribuci díla. Po dohodě s autorem však může být od těchto podmínek upuštěno.

PLoS se také ztotožňuje s Bethesda Statement on Open Access Publishing. Podle tohoto prohlášení je volný přístup chápán následovně:

  • Autor (či autoři) a držitel(či držitelé) copyrightu poskytují všem uživatelům volné, nezrušitelné, celosvětové a trvalé právo přístupu a licenci, která povoluje kopírování, využívání, distribuci, přenášení a veřejného vystavování díla a vytváření a distribuování odvozených děl prostřednictvím jakéhokoli digitálního média, vždy však s uvedením příslušného autorství, a tisk malého množství kopií pro osobní užití.
  • Kompletní verze díla se všemi přílohami je ve standardním elektronickém formátu okamžitě po publikaci uložena v nejméně jednom online repozitáři, který je podporován akademickou institucí, vědeckou společností, vládní agenturou nebo jinou zavedenou organizací, která se snaží o umožňování volného přístupu, neomezenou distribuci, interoperabilitu a dlouhodobé uchovávání děl (v případě biomedicínských věd je takovým repozitářem PubMed Central).

Historie a současnost PLoS

Volný přístup k preprintům (či přesněji eprintům) z oblasti fyziky existuje prostřednictvím http://arxiv.org/ již od roku 1991, oblast life sciences je pokrývána zmiňovaným repozitářem PubMed Central od roku 1999, respektive 2000.

Právě do tohoto roku rovněž sahají počátky PLoS. Tehdy byl totiž rozeslán otevřený dopis, jehož účelem bylo přesvědčit vydavatele, aby zpřístupňovali články s výsledky základního výzkumu prostřednictvím volně dostupných repozitářů typu PubMed Central. Tento otevřený dopis byl podepsán více než třiceti tisíci vědci ze 180 zemí.

V létě roku 2001 bylo konstatováno, že nejvhodnějším řešením by bylo zahájit vydávání časopisů PLoS. Tyto časopisy, kromě toho, že poskytnou prostor pro kvalitní recenzované články z oblasti vědy a medicíny, by také měly vytvořit model volného přístupu k článkům publikovaným tímto způsobem.

V prosinci 2002 představitelé PLoS oznámili, že se jim od Gordon and Betty Moore Foundation podařilo získat devítimilionový grant na realizaci této myšlenky. Díky tomu bylo možné vytvořit redakční radu a najmout zaměstnance.

V říjnu 2003 bylo vydáno první číslo PLoS Biology, tedy prvního časopisu pod patronátem PLoS. Již toto první číslo se setkalo s velkým úspěchem. Odkaz na nejnovější číslo je k dispozici přímo na domácí stránce celého časopisu http://www.plosbiology.org/, starší čísla jsou umístěna v archivu. Jednotlivá čísla je možno si prohlížet i v nich vyhledávat (viz Vyhledávací možnosti). PLoS Biology vychází online i v tištěné podobě, přičemž tištěná podoba je za poplatek.

Podobně tomu bude u časopisu PLoS Medicine, jehož první číslo by se mělo na http://www.plosmedicine.org/ objevit letos na podzim (příspěvky je možno zasílat od dubna 2004). Recenzní řízení, redakční úprava článku, vytvoření a následné publikování kvalitní elektronické verze článku online pochopitelně stojí peníze. Náklady na každý článek jsou však jednorázové, nerostou tedy s tím, jak je článek dále využíván. Autoři článků (či organizace, které daný výzkum financují) platí 1500 dolarů za přijatý článek. Tato politika odráží názor PLoS, že náklady na publikování výsledků by měly tvořit součást nákladů na samotný výzkum. Mohou však nastat případy, kdy autoři nemají na publikování v časopise PLoS dostatek prostředků. Pak zaplacení výše uvedené částky není požadováno.


Vyhledávací možnosti

Vyhledávání v PLoS Biology může uživatel uskutečnit prostřednictvím vyhledávacího boxu v pravém horním rohu okna (jednoduché či základní vyhledávání, Search PLoS Biology), ale také prostřednictvím složitějšího vyhledávacího formuláře, na který je odkaz v pravé části modré lišty (pokročilé vyhledávání, Advanced Search).

Pokročilé vyhledávání umožňuje sestavit rešeršní dotaz vyplněním:

  • příjmení, eventuálně i křestního jména autora,
  • instituce, v níž autor pracuje,
  • dat ohraničujících období, v němž byl článek vydán (s omezením na roky a měsíce),
  • slov, která se mohou vyskytovat na kterémkoli místě článku, v názvu, abstraktu, odkazech (referencích), tabulkách a vyobrazeních.

Ve všech případech lze zvolit, zda mají být přítomna všechna uvedená slova, jen některá z nich nebo zda mají být zadaná slova interpretována jako fráze.

Dále si lze zvolit počet zobrazených výsledků (10, 20, 30, 40 či 50), které mohou být uspořádány podle relevance nebo chronologicky od nejnovějších k nejstarším (Reverse Chronological Order).

Uživateli může také pomoci nahlédnutí do vyhledávacích tipů. Zjistíme zde mimo jiné, že znak % slouží k pravostrannému i levostrannému rozšíření, a to jako náhrada jakýchkoli znaků. Znak _ funguje obdobně, nahrazuje však pouze jeden znak a může být v rámci jednoho řetězce použit několikrát. Chceme-li při formulaci dotazu použít tzv. vyhrazená slova, jejichž plný seznam je součástí vyhledávacích tipů, je nutno před daný znak zapsat zpětné lomítko / nebo celý výraz vložit do složených závorek {}. Lze rovněž používat speciální znaky, například el niño bychom zapsali jako el ni{ñ}o (z kompletního výčtu speciálních znaků lze přímo kopírovat do vyhledávacího formuláře). Pomocí operátoru $ uvedeného před slovem je možno vyhledávat všechna slova se stejným kořenem. ! před slovem pak funguje jako operátor soundex (sloužící k vyhledávání podobně znějících slov).

V současnosti bude pravděpodobně v mnohých případech postačovat základní vyhledávání, protože zatím je k dispozici jen několik čísel PLoS Biology. Testování pokročilého vyhledávání je tedy zatím omezené tímto vzorkem. Lze však čekat, že význam sofistikovanějšího vyhledávání vzroste úměrně s růstem množství článků publikovaných v PLoS Biology a následně také v připravované PLoS Medicine.


Celkové hodnocení

Stránky PLoS i jednotlivých časopisů pokládám za velmi přehledné. Ke snadné orientaci uživatele přispívá nedílnou měrou jednotná grafická úprava. Na stránkách PLoS si kromě základních informací o PLoS, odkazech na vydávané časopisy či možnostech podpory činnosti PLoS zaslouží speciální pozornost také sekce PLoS News, v níž se objevují nejenom novinky týkající se výsledků výzkumu publikovaných v PLoS Biology, ale také odkazy na články z nejrůznějších zdrojů, které se týkají samotné iniciativy PLoS a také obecně hnutí open access.

Kladné hodnocení si zaslouží také nabídka plakátů, brožur, prezentací a jiných propagačních materiálů ke stažení. Materiály se vztahují k PLoS obecně, PLoS Biology, PLoS Medicine, ale také například k volnému přístupu. Pro PLoS je totiž životně důležité, aby se o jejích aktivitách dozvěděl co nejširší okruh vědců. Nepřekvapí tedy, že na propagaci činnosti klade PLoS velký důraz.

Hodnocení systému:
Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. PLoS = Public Library of Science. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11550. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11550

automaticky generované reklamy

Jsou zde 8 komentáře

<a href="http://meiyi8.tuike.cn">美衣吧</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn">美衣吧淘宝导航站</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn">淘宝网女装</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn/sys/lady/">女人频道</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn/25919/28140/goodslist/">时尚连衣裙</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn/25919/28141/goodslist/">时尚女鞋</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn/25919/28142/goodslist/">文胸内衣</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn/25919/28143/goodslist/">美容护肤</a>
<a href="http://meiyi8.tuike.cn/25919/28144/goodslist/">时尚女包</a>

Science is absolutely amazing.
<a href="http://azfamilymedicine.com/">mesa az family doctor</a>

Science is absolutely amazing.
http://azfamilymedicine.com/

Very useful discussion.
http://www.autoglassguru.com/providers-San%20Diego-CA.html

if you want to buy <a href=http://www.myburberryshop.com>Burberry</a>for sale
high quality of <a href=http://www.myburberryshop.com>Burberry Handbags</a>
beautiful <a href=http://www.myburberryshop.com>Burberry Scarves</a>for discount
<a href=http://www.myburberryshop.com/myburberryshop-burberry-handbags-c-1.html>Burberry handbags</a>
<a href=http://www.myburberryshop.com/myburberryshop-burberry-handbags-c-1.html>Burberry bags</a>
<a href=http://www.myburberryshop.com/blog>Burberry</a>on sale
<a href=http://www.myburberryshop.com/blog>Burberry handbags</a>for sale
<a href=http://www.mylvstores.com">LV</a>
As a top luxury consumable<a href=http://www.mylvstores.com>louis vuitton handbags</a> louis vuitton handbags
<a href=http://www.mylvstores.com>louis vuitton bags</a> louis vuitton handbags
hight quality <strong><a href=http://www.mylvstores.com>louis vuitton</a></strong> louis vuitton handbags
if you want to buy <a href=http://www.mylvstores.com>louis vuitton bag</a> louis vuitton handbags
high quality and inexpensive<a href=http://www.mylvstores.com>louis vuitton wallets</a> louis vuitton wallets
new arrive <a href=http://www.mylvstores.com>louis vuitton purses</a> louis vuitton wallets
Large numbers of<a href=http://www.mylvstores.com/wallet-c-148.html>louis vuitton wallets</a> louis vuitton wallets
discount <strong><a href=http://www.brandluxgifts.com>louis vuitton handbags</a></strong> on sale
fashion <a href=http://www.brandluxgifts.com>replica louis vuitton</a> on sale
looking for <a href=http://www.brandluxgifts.com>louis vuitton purses</a> on sale

------
large numbers of<a href=http://www.yeahlvcollection.com>louis vuitton handbags</a>on sale
high quality <a href=http://www.yeahlvcollection.com>louis vuitton bags</a>for discount
A lot of<a href=http://www.yeahlvcollection.com>louis vuitton wallets</a>for sale
go to buy <strong><a href=http://www.topdesireforu.com/>louis vuitton</a></strong> handbags
many <strong><a href=http://www.topdesireforu.com/>louis vuitton handbags</a></strong> on sale
I want to buy <a href=http://www.topdesireforu.com/>louis vuitton wallets</a> on sale
looking for <a href=http://www.topdesireforu.com/>louis vuitton purses</a> for sale
Now let's start to see how many types <a href=http://www.bags4ladies.com/>louis vuitton</a>
good quality<a href=http://www.bags4ladies.com/>louis vuitton 2010</a>for wholesale
If you want to buy<a href=http://www.bags4ladies.com/>replica louis vuitton</a>for discuont
Nowadays <a href=http://www.bags4ladies.com/>replica lv</a>give you the best choose
If you want to buy good quality of <a href=http://www.luxidea4u.com/>louis vuitton</a>please choose us
our shop have large numbers of<a href=http://www.luxidea4u.com/>replica louis vuitton</a>for discount
I think you need to have <a href=http://www.luxidea4u.com/>louis vuitton purses</a>for sale
Now let's start to see how many types of <a href=http://www.luxidea4u.com/>louis vuitton wallets</a>
Have a stylish <a href=http://www.brandluxurytimer.com/>Mens Watches</a>is every man's dream
to have a <a href=http://www.brandluxurytimer.com/>Hamilton Watches</a>will give you more confidence
large numbers of quality <a href=http://www.brandluxurytimer.com/>Cheap Watches</a>for you
if you want to buy<a href=http://www.brandluxurytimer.com/>Cheap Watches for sale</a>please choose us
large numbers of <a href=http://www.buywatchideas.com/>ladies Watches</a>for sale
high quality of<a href=http://www.buywatchideas.com/>men's Watches</a>for discount
if you want to <a href=http://www.buywatchideas.com/>buy Watches</a>
a great deal of<a href=http://www.buywatchideas.com/>Watches for sale</a>

------

diffenent kinds of <a href=http://www.christianlouboutinwomen.com/>Christian Louboutin</a>for women
to have a pair of<a href=http://www.christianlouboutinwomen.com/>Christian Louboutin shoes</a>is every woman's dream
A pair of <a href=http://www.christianlouboutinwomen.com/>Christian Louboutin boots</a>becoming more comfortable
there are many kinds of fashion <a href=http://www.omiumiu.com/>miu miu</a>bags in our shop
to have a <a href=http://www.omiumiu.com/>miumiu</a>for discount
if you want to buy <a href=http://www.omiumiu.com/>miu miu handbag</a>for wholesale
high quality and inexpensive<a href=http://www.omiumiu.com/>miu miu bag</a>give you more choice
Now let's start to see how many types of<a href=http://www.mymiumiubag.com/>miu miu</a>for choice
New Arrival <a href=http://www.mymiumiubag.com/>miu</a>on sale
choose <a href=http://www.mymiumiubag.com/>miu miu bag</a>you will find what you need
we offer different kinds of <a href=http://www.mymiumiubag.com/>miu miu bags</a>
choose <a href=http://www.mymiumiubag.com/>miu miu handbag</a>for sale
all kind of <a href=http://www.brandbagsonsale.com/>gucci</a>for sale
if you want to buy <a href=http://www.brandbagsonsale.com/>replica gucci</a>on sale
large quality but unexpensive <a href=http://www.brandbagsonsale.com/>gucci handbags</a>for you
looking for <a href=http://www.brandbagsonsale.com/>gucci shoes</a>gucci shoes
you need <a href=http://www.brandbagsonsale.com/>wholesale gucci</a>wholesale gucci
choose <a href=http://www.yesurprise.com><strong>China wholesale</strong></a>you will find what you need
there are many <a href=http://www.yesurprise.com><strong>wholesale</strong></a>for wholesale
mengzhilin1008

a tightly basket<a href="http://www.burberrysoutlet.com">burberry outlet</a> weave surroundings headed for our lives.
This best<a href="http://www.cheapwatchoutlets.com/">breitling watches</a> guess is not just a abundant leap of faith.
Marketing is <a href="http://www.tiffanyjewelryy.com/" >tiffany jewelry</a>information. in rank is marketing.
fulfills this<a href="http://www.air-jordanshoess.com">air jordan shoes</a> criterion by the side of its self same core.

registration login password