Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti 2001, ročník 5, číslo 5 Informační politika 27.083 x 1
Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 26.727 x 1
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 26.444 x 1
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 26.173 x 0
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 26.114 x 0
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 25.970 x 2
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 25.909 x 1
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 25.827 x 0
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 25.712 x 2
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 25.290 x 1
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 25.146 x 1
Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS 2012, ročník 16, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 24.877 x 2
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 24.593 x 6
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.409 x 1
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 24.391 x 0
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 24.183 x 0
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 24.122 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 23.870 x 0
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 23.618 x 1
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.429 x 0

Stránky