Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Autorské právo a počítačové programy 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 15.484 x 1
Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista 2004, ročník 8, číslo 2 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.456 x 0
PLoS = Public Library of Science 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 15.437 x 4
The Gaze and CU-SeeMe 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 15.414 x 1
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.383 x 0
Národní technická knihovna - rok poté 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.375 x 1
E-learning forum 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.351 x 2
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 15.348 x 0
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.342 x 1
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 15.320 x 0
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.305 x 0
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 15.279 x 0
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 15.233 x 1
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.155 x 1
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 15.154 x 0
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 15.146 x 0
Bezpečnost informací 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.136 x 0
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 15.124 x 1
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 15.104 x 2
Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I 2003, ročník 7, číslo 3 Výročí měsíce 15.100 x 1

Stránky