Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
E-learning forum 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.949 x 9
Sémantický web – jak dál? 2009, ročník 13, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.949 x 5
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.914 x 1
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 15.889 x 3
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.836 x 4
Autorské právo a počítačové programy 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 15.827 x 6
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.790 x 3
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 15.741 x 5
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 15.711 x 13
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.701 x 9
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 15.700 x 2
Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista 2004, ročník 8, číslo 2 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.688 x 3
Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu 2001, ročník 5, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 15.632 x 10
Bezpečnost informací 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.605 x 5
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 15.542 x 3
Knihovnický happening 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.491 x 2
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 15.470 x 1
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.452 x 3
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.430 x 3
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 15.413 x 0

Stránky