Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu

8 comments
Autoři: 

Národní technická knihovna v Praze oslavila své první narozeniny. Nová budova NTK byla slavnostně otevřena ve středu 9. září 2009 a krátká tisková konference k tomuto výročí proběhla přesně o rok později, tedy ve čtvrtek 9. září 2010. Konference se nesla především ve znamení bilancování, ale zazněly i informace o nových službách pro návštěvníky.

Národní technická knihovna v Praze

Národní technická knihovna v Praze

NTK má za sebou prvních dvanáct měsíců svého fungování, ale i za tento krátký čas se knihovna stala hojně navštěvovaným a oblíbeným místem pro své čtenáře a získala i mnoho úspěchů a ocenění od odborné veřejnosti. Kromě mnoha cen za design a architekturu (o kterých byla podrobnější zmínka v červnovém článku) byla NTK nově navržena i do veřejné soutěže o pražskou stavbu desetiletí, kde bojuje o první místo. Novinkou je také nominace do prestižní evropské soutěže Mies van der Rohe Award 2011.

Ředitel NTK Martin Svoboda ovšem připomněl, že mnohem důležitější je zájem a zpětná vazba od uživatelů a návštěvníků – a ani v této oblasti si NTK nemůže stěžovat. Ostatně jen během prvního roku provozu navštívilo knihovnu více než 300 000 osob, což je množství podstatně vyšší než v dřívější Státní technické knihovně v Klementinu. Zvýšil se také počet registrovaných čtenářů (skoro na dvojnásobek), nárůst zaznamenaly i absenční výpůjčky a kupříkladu počet provedených rešerší se zvýšil dokonce šestkrát.

Tiskové konference se zúčastnili Martin Svoboda, Rudolf Haňka a Jan Vobecký

Tiskové konference se zúčastnili Martin Svoboda, Rudolf Haňka a Jan Vobecký

Kromě statistických údajů se NTK může opřít také o výsledky ankety, která probíhala letos na přelomu března a dubna a ze které vyplývá, že zákazníci jsou s knihovnou, jejími službami a s prací knihovníků a knihovnic spokojení. Zaznělo ale také několik požadavků, například ohledně snížení hluku. Národní technická knihovna byla od počátku koncipována jako otevřený a převážně veřejný prostor, a důsledkem této otevřenosti je tedy i o něco vyšší „šum“, neboť se návštěvníci procházejí, hovoří, občas i telefonují a podobně. NTK tedy na přání svých klientů zareagovala vytvořením tzv. „klidové zóny“ v šestém patře, nicméně i v ostatních patrech je samozřejmě žádoucí chovat se vůči svému okolí ohleduplně.

Mezi další požadavky patřilo například zpřístupnění speciálních studoven zdarma (což zatím není z finančních důvodů možné), dostupnější informace o cenách za tisk, kopírování, rezervace a další služby, či lepší vybavenost výpočetní technikou. To byla také poměrně palčivá otázka, protože kvůli zpoždění ICT projektu knihovna až do léta fungovala především na staré technice z STK. Situace se ale během léta vyřešila a pro návštěvníky je k dispozici zhruba 200 nových počítačů.

V závěru se M. Svoboda zmínil také o konferenci KRE neboli Knowledge, Research and Education. Cílem tohoto dvoudenního setkání je především umožnit diskuzi mezi tvůrci informací, jejich poskytovateli a také jejich uživateli. Ať už se jedná o vědce, studenty, pedagogy, knihovníky či zástupce komerční sféry, všichni tito lidé by spolu měli mnohem lépe spolupracovat a vnímat problémy, možnosti či požadavky těch druhých. Na podrobnější reportáž z konference se můžete těšit už v příštím čísle.

Logo konference KRE (Knowledge, Research and Education)

Logo konference KRE (Knowledge, Research and Education)

Kromě ředitele Národní technické knihovny krátce vystoupili také dva hosté ze zmiňované konference, konkrétně Rudolf Haňka (Univerzity of Cambridge) a Jan Vobecký (ABB Switzerland). R. Haňka hovořil především o neustále rostoucímu množství informací a také o přetrvávající potřebě lidí číst knihy, ať už na papíře nebo v e-čtečkách. J. Vobecký zase zavzpomínal na svá studia a připomenul, jak obrovský skok knihovní služby udělaly.

Knihovna je tedy po prvním roce svého provozu na velmi dobré cestě a i nadále zdokonaluje a rozšiřuje své služby. Jednou z novinek je např. „virtuální peněženka“, díky které mohou uživatelé rychle a pohodlně platit kupříkladu tisk, kopírování nebo i případné zpozdné. Přes nový rezervační systém si uživatelé také mohou rezervovat individuální a skupinové studovny nebo si třeba objednat konzultanta pro práci, studium či rešeršní činnost. Uvidíme, co si pro nás Národní technická knihovna připraví příště.

Hosté tiskové konference pomalu opouštějí Ballingův sál

Hosté tiskové konference pomalu opouštějí Ballingův sál

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 9 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13527. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13527

automaticky generované reklamy

Jsou zde 8 komentáře

Nebyl jsem na tiskové konferenci, takže mohu jen spekulovat, do jaké míry je vyšší návštěvnost dána novou budovou a do jaké mnohem lepší dopravní dostupností, včetné té docházkové studentů ČVUT a VŠCHT. Zdá se mi v té souvislosti, že si mnozí motorizovaní návštěvníci NTK ovšem vůbec neváží možnosti využití podzemních garáží přimo v budově knihovny. Jinak by nebylo běžným jevem, že na Pěší zóně, řádně vyznačené ze dvou stran NTK dopravními značkami (s výjimkou pro zásobování 10-14 hod) denně parkují v hojném počtu osobní automobily. Buď je jejich posádce líto Kč 30,-/hod za parkování v garážích anebo jsou natolik líní, že raději zaparkují na Pěší zóně, než aby do parkingu za rohem dojeli. Doufám, že se Městská policie konečně rozhoupe k akci ve stylu: "Každý má možnost svobodné volby: za parking Kč 30,-/hod, za nedovolené stání Kč 500,- anebo za odtažení Kč 1500,-" Podotýkám, že v okolí NTK lze parkovat i zcela zadarmo, ale to by návštěvníci nesměli být líní udělat pár stovek kroků po svých. Určitě by to prospělo jejich zdraví - když poté stráví čas v knihovně převážně sezením a poté zase v autě.

Zdeněk Smrčka,
někdejší absolvent VŠCHT

Nemyslím si, že by to bylo dáno leností studentů, ale tím že v Dejvicích opravdu není kde zaparkovat.
Když sem nastoupila do prvního ročníku byla před školami 2 velká bezplatná parkoviště a nikde nebyl problém,
za tu dobu byla obě zrušena, jedno je nahrazeno předraženým stáním v knihovně a druhé, v nové budově ČVUT nefunguje. Nevim kolik vydeláváte vy, ale já sem měla jako student rozpočet 4000 kč na měsíc.
Pokus si tedy stoupnu na 8 hodin do garazi v knihovně zaplatím 240 Kč, ano opravdu je mi těchto peněz líto,
dát je za jedno parkovací místo. myslím si, že pokud by se cena snížila nebo se uděla přijatelná cena na celý den,
řada lidí by si tam ráda stoupla, takže se nedivím že pěší zóna je zavalena auto, kdežto podzemní garáže jsou poloprázdné.

"byla před školami 2 velká bezplatná parkoviště" - ano, ale ta byla na stavebních parcelách dočasně - do jejich zastavění.
Podle mého názoru: pokud je ono prostranství před NTK určeno jako "pěší zóna", tak nikdo není oprávněn je využívat na parkování. A ti, kteří to nechápou, musí být k tomu nuceni (pokuty, odtah) tak dlouho, dokud to nepochopí. (Můžete to porovnat s parkovacím režimem v areálu Národní knihovny.)
Ostatně se domnívám, že NTK není zodpovědná za zajišťování parkovacích možností pro studenty VŠCHT a ČVUT (pokud právě nenavštěvují NTK). Těm nezbude než užívat městskou dopravu nebo odstavná parkoviště.

já se nedomnívám ze by za to knihovna byla zodpovědná, ale parkování tam není zdarma ani pro návštěvníky. Také mi není jasné proč když se ze státních peněz postavila knihovna s parkovištěm, tak najednou je to parkoviště ne knihovny ale Prahy 6 a spravuje ho soukromá firma, klidně bych parkovani nechala placené, ale za nejakou sumu, kterou si může více lidí dovolit, kdyby byla sazba za den, a ne za hodinu tak tam auto zaparkuje více lidí. než aby jezdili jak magoři kolem bloku. Samozřejmě musí být tato částka rozumná. Nejen že by to vyklidilo ulice ale parkoviště by i více vydělalo kdyby tam stála auta. Také nejde jen o studenty ale i o ostatní lidi, kteří v dejvicích parkují a také je Dejvická jediná konečná stanice metra kde není P+R, takže nevim jaká odstavná parkoviště máte na mysli.

že parkoviště má pod palcem Jančík,ten se teďka jenom směje jak lukrativní funkci má do důchodu,jen tak dále,chytří mají zelenou vždy všude!!!!!

Vážený,

podle čeho se domníváte, že parkoviště v budově NTK má "pod palcem" Jančík (bývalý starosta Prhy 5)?
V obchodním rejstříku u provozovatele (firma Fameo) jeho jméno uvedeno není!

"Také mi není jasné proč když se ze státních peněz postavila knihovna s parkovištěm, tak najednou je to parkoviště ne knihovny ale Prahy 6 a spravuje ho soukromá firma."
Zajímalo by mne, podle čeho soudíte, že parkoviště v budově NTK patří Praze 6?
To, že na webu NTK je odkaz na informace o parkovišti pod titulkem "Parking Praha 6", přece neznamená, že městská část Praha 6 je majitelem parkoviště.
Domnívám se, že majitelem celé budovy, tedy i podzemního parkoviště, je Národní technická knihovna.
Její ředitel se rozhodl provoz parkoviště zajistit soukromou firmou. což je celkem logické, neboť nejde o knihovnickou činnost.

Jako zaměstnanec Národní lékařské knihovny mohu kolegům a kolegyním z NTK jen tiše závidět :-(

registration login password