Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 24.520 x 0
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 24.488 x 0
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 24.408 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 24.235 x 3
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 24.140 x 6
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 23.749 x 4
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.675 x 2
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 23.607 x 1
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 23.428 x 3
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 23.207 x 2
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 22.898 x 1
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 22.537 x 3
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 22.534 x 2
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 22.448 x 3
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 22.322 x 0
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 22.034 x 1
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 22.006 x 1
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 21.939 x 0
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 21.930 x 2
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 21.472 x 2

Stránky

registration login password