Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 22.429 x 0
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 22.183 x 0
20 let Internetu v České republice 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 22.165 x 9
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 22.072 x 0
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 21.776 x 0
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 21.716 x 0
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 21.584 x 0
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 21.307 x 0
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 21.275 x 1
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 21.230 x 0
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 21.139 x 0
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 20.932 x 0
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 20.770 x 0
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 20.642 x 1
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.230 x 0
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 20.194 x 0
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.140 x 1
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 20.064 x 1
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 20.020 x 0
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 20.011 x 0

Stránky

registration login password