Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Kijkwijzer - nizozemský systém pro klasifikaci obsahu elektronických médií 2002, ročník 6, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 26.769 x 4
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 26.768 x 8
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 26.399 x 3
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 25.887 x 19
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 25.882 x 4
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 25.560 x 10
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 25.512 x 3
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 25.361 x 6
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 25.182 x 3
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 24.833 x 23
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 24.822 x 1
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 24.650 x 3
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 24.646 x 6
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 24.603 x 3
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 24.415 x 2
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 24.398 x 2
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 24.323 x 13
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 23.844 x 34
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 23.616 x 8
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 23.599 x 3

Stránky

registration login password