Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 16.948 x 0
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 16.854 x 0
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.853 x 0
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 16.786 x 0
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 16.776 x 1
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 16.744 x 0
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 16.650 x 0
Digitální znásilnění 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 16.597 x 3
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.502 x 0
Jehličkovo ministerstvo hledá nové knihovníky, zájem není 2008, ročník 12, číslo 13 Ze života knihoven 16.457 x 0
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 16.454 x 0
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 16.406 x 0
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 16.368 x 0
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 16.342 x 0
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 16.296 x 3
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.287 x 0
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 16.233 x 0
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 16.203 x 2
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 16.193 x 0
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 16.166 x 0

Stránky

registration login password