Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 17.621 x 2
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 17.571 x 6
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 17.545 x 3
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 17.513 x 0
Digitální znásilnění 1999, ročník 3, číslo 5 Kyberfeministické okénko 17.510 x 4
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 17.485 x 2
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 17.474 x 4
OPACy nové generace III – Evergreen a Koha 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 17.456 x 4
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 17.430 x 0
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 17.404 x 3
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 17.312 x 4
The Gaze and CU-SeeMe 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 17.285 x 4
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 17.243 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 17.187 x 1
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 17.126 x 1
Jehličkovo ministerstvo hledá nové knihovníky, zájem není 2008, ročník 12, číslo 13 Ze života knihoven 17.087 x 1
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 17.063 x 2
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 17.002 x 1
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 16.992 x 4
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 16.903 x 4

Stránky

registration login password