Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 16.114 x 1
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 16.100 x 0
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 15.913 x 0
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 15.890 x 0
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 15.822 x 1
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 15.749 x 0
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 15.691 x 0
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.688 x 0
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 15.599 x 0
Jehličkovo ministerstvo hledá nové knihovníky, zájem není 2008, ročník 12, číslo 13 Ze života knihoven 15.502 x 0
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 15.497 x 0
Blob aneb Národ sobě 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 15.489 x 2
Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti 2009, ročník 13, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 15.483 x 0
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.453 x 0
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.437 x 0
Ladislav Jan Živný 2005, ročník 9, číslo 9 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.391 x 0
Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita? 2006, ročník 10, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.337 x 0
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.328 x 0
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 15.312 x 0
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.306 x 0

Stránky

registration login password