Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Povodně, krize, novinky a budoucnost elektronických knih 2013, ročník 17, číslo 6 Editorial 3.250 x 1
Vývoj v oblasti agregace využívané pro uspokojení výzkumných potřeb (Jeff Wilensky) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 3.242 x 0
Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 1. časť 2015, ročník 19, číslo 5 Výzkumná činnost 3.238 x 2
WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.237 x 0
Specifika švédského knihovnictví: veřejné knihovnické a informační služby pro menšiny a migranty - 1. část 2019, ročník 23, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 3.235 x 1
FAQ aneb nad dopisy díváků (Jakub Petřík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.229 x 1
Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.228 x 1
Jenom Facebook nestačí 2017, ročník 21, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.223 x 5
Open Access Week 2016 v ČR 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.223 x 2
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.212 x 0
Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa (Helle Lauridsen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 3.211 x 1
Euro 2012 a fotbalová historie (Krzysztof Murawski) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.205 x 1
S Terrym Pratchettem o Alzheimerově chorobě, životě a důstojnosti 2015, ročník 19, číslo 11 Informační přesahy 3.205 x 0
Učitelský summit 2016 2016, ročník 20, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.205 x 1
Čtení a zprostředkování literatury v digitálním věku 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.203 x 0
Hodnocení nástrojů akademické knihovny v oblasti transferu poznatků (Kvetoslava Rešetová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 3.202 x 0
Léto plné vzpomínek a osobností 2013, ročník 17, číslo 7 Editorial 3.193 x 2
Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen? 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.193 x 0
Studentská minikonference o počítačových hrách (2017) 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.190 x 1
Problémy s technikou aneb datové déjà vu 2014, ročník 18, číslo 2 Editorial 3.185 x 1

Stránky

registration login password