Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z evropské knihovny do evropské digitální knihovny (Jill Cousins)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Z evropské knihovny do evropské digitální knihovny (Jill Cousins)

0 comments
Anglicky
English abstract: 
<span id="misp_compose_1" class="hm"></span><br/>
Autoři: 

Jill CousinsJill Cousins z European Library (EL; Nizozemí) představila svou mateřskou instituci, a to jak po stránce vnitřní organizace (EL vznikla jako projekt podpořený EU pod vedením British Library a nyní je vlastněna CENL-Conference of European National Librarians), tak po stránce obsahu, který zpřístupňuje. V současné době jde o dokumenty 24 národních knihoven s předpokladem 34 na konci roku 2007 - včetně Ruské státní knihovny - a všech postsovětských národních knihoven v roce 2008. Doposud se podařilo zapojit národní knihovny, nicméně cílem pro rok 2007 je oslovit i muzea a archivy, aby v roce 2008 bylo zpřístupněno 2 miliony a v roce 2010 6mil dokumentu všech typů (od fotografií a filmů ke knihám). Zároveň ukázala v praxi vyhledávání v EL, kde jistě potěším, že rozhraní je lokalizováno do několika desítek jazyků včetně češtiny. Vyhledávání v současné době využívá z 20% interní centrální index a z 60% protokol z39.50. Zároveň představila snahy o vytvoření "EDL Foundation", která by měla být založena na konci roku 2007 a v nyní probíhají práce na specifikaci jejích cílů a konkrétní kroky k jejímu vytvoření; zároveň by měl vzniknout EDLnet (sít spojující instituce). Na závěr zdůraznila, že European Digital Library by měla začít fungovat (alespoň jako prototyp) již v roce 2008.

JaS
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Z evropské knihovny do evropské digitální knihovny (Jill Cousins). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-12516. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12516

automaticky generované reklamy
registration login password