Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK

0 comments
Autoři: 

V úterý 19. května se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala od pěti hodin odpoledne vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. Výstavu zahájila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedlová a ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví dr. Barbora Drobíková.

"Jsem ráda, že tu dnes mohu otevřít výstavu, která i mne trochu poučí", poznamenala docentka Friedlová v narážce na to, že když ona sama studovala, tak její nejlepší kamarádka z gymnázia i její spolubydlící na koleji studovaly knihovnictví, ale ona sama přitom nikdy pořádně nezjistila, co vlastně studují nebo kde se tajemná katedra nachází.

Ostatně ústav během své historie několikrát změnil jméno a působil na třech různých fakultách; jak doc. Friedlová upozornila, svůj současný název používá až od roku 1993. A stejně, jako se měnil název, měnila se i jeho náplň a témata. "Dnes je to ústav, který se zabývá nejenom knihovnictvím a knihovědou, ale spoustou dalších důležitých a zajímavých témat, jako je informační gramotnost, studiem nových médií, sociálními stránkami digitální komunikace, ale například i hrami, ve kterých jsou pracovníci ústavu i mezinárodně úspěšní", dodala Friedlová.

Děkanka FF UK Mirjam Friedlová Ředitelka ÚISK Barbora Drobíková
Děkanka FF UK Mirjam Friedlová a ředitelka ÚISK Barbora Drobíková (zdroj: Facebook ÚISK)

"Vznik ústavu datujeme do roku 1950, kdy na filozofické fakultě vznikl lektorát knihovnictví pod vedením pana doktora Jaroslava Drtiny" uvedla následně Barbora Drobíková a vysvětlila tak zmiňované 65 leté výročí. Upozornila také, že o něco kulatější 60 leté výročí si v roce 2010 ústav bohužel nepřipomněl, a proto se rozhodla uspořádat výstavu letos. V den konání vernisáže se navíc v prostorách FF UK konal také 2. ročník studentské komunitní konference KOKON, a tak se obě akce příjemně doplnily.

Doktorka Drobíková také zmínila, že se výstava snaží ukázat vývoj ústavu ve třech blocích - první blok popisuje období od roku 1950 do 1989, druhý blok se věnuje období po revoluci a třetí blok popisuje období od roku 2006 po současnost. "V každém bloku jsou čtyři panely, které se týkají výuky, studentského života, osobností, které prošly ústavem a témata, která vyplývají z našeho oboru informační vědy a knihovnictví a která jsou pro daný chronologický úsek významná" dodala Drobíková.

Zmínila také, že se na výstavě podílelo mnoho studentů, zejména z 2. ročníku bakalářského studia, kteří procházeli a sbírali historické prameny, chodili za pamětníky, dělali rozhovory, pořizovali fotografie atd. Z nejlepších materiálů vznikly podklady pro výstavu, ale ani ostatní materiály by neměly přijít na zmar - v rámci zimního semestru by měla vzniknout multimediální prezentace, která bude obsahovat i další materiály, které se podařilo shromáždit, ale které se už na výstavu nevešly.

Připravené občerstvení PhDr. Bohdana Stoklasová
Vlevo: občerstvení připravené pro návštěvníky vernisáže; vpravo: Dr. Bohdana Stoklasová

V závěru dr. Drobíková poděkovala některým studentům a spolupracovníkům; například Pavlíně Lonské, která studenty vedla, dále Barboře Molíkové, Karlovi Matějkovi, Dr. Radce Římanové a Josefu Kloudouvi. Poděkovala také Oddělení vnějších vztahů FF UK, které při přípravě výstavy pomáhalo. Poté již následoval slavnostní přípitek organizátorů a pamětníků ústavu a výstava k 65 letům ÚISK byla zahájena.

65 let ÚISK: 1950 - 1988

65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví 1950-1988: Lidé 1950-1988: Témata 1950-1988: Studentský život
Samostatná fakulta v rámci FF UK byla založena v roce 1950. Ve výpočetní technice dominovaly sálové počítače a děrné štítky. Jízdenka na MHD stála 60 haléřů.

65 let ÚISK: 1989 - 2005

1989-2005: Lidé 1989-2005: Témata 1989-2005: Výuka 1989-2005: Studentský život
V 90. letech přichází Internet a automatizace, prosazují se OPACy. V roce 1990 se ředitelem ústavu stal doc. Jiří Cejpek, v roce 1994 ho vystřídal doc. Rudolf Vlasák a v roce 2002 dr. Richard Papík. V roce 1997 vzniká časopis Ikaros.

65 let ÚISK: 2006 - současnost

2006-současnost: Lidé 2006-současnost: Témata 2006-současnost: Výuka 2006-současnost: Studentský život
V roce 2006 vzniká obor Studia nových médií. I v oblasti knihoven se začínají prosazovat témata jako sociální sítě či digitalizace. Ředitelkou ústavu se v roce 2012 stává dr. Barbora Drobíková.

Poznámka: Jednotlivé panely výstavy jsou v plné velikosti dostupné na adrese http://issuu.com/uiskffuk/docs/vystava_65_uisk.
Hodnocení: 
Průměr: 3.8 (hlasů: 6)
RYLICH, Jan. Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 7 [cit. 2021-06-19]. urn:nbn:cz:ik-17545. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17545

automaticky generované reklamy
registration login password