Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z exkurze do Knihovny Domu národnostních menšin

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zpráva z exkurze do Knihovny Domu národnostních menšin

0 comments
Anglicky
English title: 
A Report on an excursion to the Library of the House of National Minorities
English abstract: 
The report focuses on an excursion to the Library of the House of National Minorities undertaken on 22 September 2014 by the members of SKIP. The Library has been opened to public only on 19 March 2014 yet it plays an irrecoverable role for both representatives of different national minorities and students.

Dne 22. září 2014 proběhla exkurze pro členy organizace SKIP do nově otevřené Knihovny a vzdělávacího centra Domu národnostních menšin v Praze.

Dům národnostních menšin o.p.s. (dále jen DNM) sídlí od roku 2007 nedaleko frekventované stanice I. P. Pavlova. V jedné budově zde mají kanceláře zástupci jednotlivých národnostních menšin i zastřešující orgány. Běžné veřejnosti není příliš známo, že Česká republika má 14 zákonem uznávaných národnostních menšin[1]. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Nejedná se nutně o nejpočetnější skupiny migrantů, jde spíše o dlouhodobě usazené a aktivní společenství. Teprve v loňském roce byla na tento seznam přidána vietnamská a běloruská národnostní menšina – ty zatím plně nerozvinuly své aktivity.

Čítárna a vzdělávací centrum
Čítárna a vzdělávací centrum

Knihovna se vzdělávacím centrem byla v prostorách DNM slavnostně otevřena 19. března letošního roku[2]. V jejím fondu se v současné době nachází přibližně 2 000 titulů. Dvě podkrovní místnosti s příslušenstvím měly podle původních plánů sloužit jako byt správce, nakonec se ale rozhodlo pro zbudování malé knihovny. V jedné místnosti jsou podél stěn regály s knihami, druhá slouží jako čítárna a vzdělávací centrum, příležitostně se zde pořádají menší kulturní akce. V případě větších akcí se využívají prostory v přízemí a v podzemním podlaží budovy, kde je malý sál pro 20 osob a velký sál pro přibližně 90 návštěvníků. Ve spodním podlaží se nachází také archív, kde jsou uloženy další publikace – jak z majetku jednotlivých menšin, tak z fondu knihovny.

Knihovna a vzdělávací centrum jsou široké veřejnosti otevřeny každý všední den od 9 do 17 hodin, po předchozí domluvě i v jiných časech. V knihovně působí jediná zaměstnankyně – Ing. Eva Poddaná, v některých otevíracích hodinách knihovny je k dispozici někdo jiný z personálu DNM. Knihovna využívá systém Clavius a chystá se uveřejnění obsahu katalogu online. Uživatelem se může stát kdokoliv po registraci a zaplacení ročního poplatku ve výši 100 Kč. Především však knihovna slouží zástupcům jednotlivých národnostních menšin, které v budově sídlí, a studentům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Knihovna nabízí také širokou škálu cizojazyčných periodik
Knihovna nabízí také širokou škálu cizojazyčných periodik

Fond knihovny tvoří především publikace, které byly nakoupeny zástupci národnostních menšin v rámci jednorázové dotace. Ta sloužila k pořízení knih, které by o dané menšině vypovídaly a poskytovaly o ní základní informace. Najdeme zde tedy jak literaturu v češtině, tak v jiných jazycích. Stejně tak je zastoupena beletrie i odborné publikace. Mimo to jsou uživatelům k dispozici periodika vydávaná menšinami, odborné publikace všeobecně zaměřené na témata spojená s migrací a menšinami a také literatura vztahující se k jiným národnostem než zmiňovaným čtrnácti. Velmi pozitivně byl prý například ohodnocen fond studenty romistiky, jelikož zde našli jinak těžko dostupné dokumenty. Knižní fond je pravidelně aktualizován a rozšiřuje se také díky darům a publikační činnosti jednotlivých menšin.

Knihovna pořádá řadu kulturních akcí a to především díky aktivnímu přístupu ze strany knihovnice, podpory vedení DNM a spolupráci s jednotlivými skupinami. Organizovány jsou různé literární večery a prezentace knih. V současnosti paní knihovnice například připravuje přednáškou o svém měsíčním dobrovolnickém pobytu v Brazílii. Návštěvu knihovny je také možné spojit s prohlídkou aktuální výstavy v galerii, která se nachází v přízemí budovy.

Během exkurze došlo i na okamžité navázání spolupráce
Během exkurze došlo i na okamžité navázání spolupráce

Knihovna DNM působí teprve pár měsíců – nabízí specifický, jinak těžko dostupný fond a řadu kulturních akcí. Do budoucna bude jistě zajímavým partnerem pro další spolupráci[3].

Literatura:
Poznámky:
  1. Národnostní menšiny. In: Vláda České republiky [online]. Praha: Vláda ČR, 2009- [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/.
  2. Více o otevření knihovny a vzdělávacího centra najdete v Newsletteru Domu národnostních menšin z léta 2014.
  3. Další informace a fotografie z exkurze najdete na webových stránkách DNM: http://www.dnm-praha.eu/422_Setkani-v-knihovne.
Poznámka: Autorem fotografií je Pavel Syrůček.
Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
NEKOLOVÁ, Kateřina. Zpráva z exkurze do Knihovny Domu národnostních menšin. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 10 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-14278. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14278

automaticky generované reklamy
registration login password