Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
SCImago Journal & Country Rank 2008, ročník 12, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 13.712 x 2
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 13.707 x 3
Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi 2003, ročník 7, číslo 7 Rozhovor 13.700 x 0
Internet a hromadné sdělovací prostředky 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 13.684 x 2
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 13.680 x 1
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.656 x 5
Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 13.648 x 3
Evidence Based Medicine 2001, ročník 5, číslo 10 Medicína a informace 13.616 x 1
Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.614 x 0
Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 13.597 x 0
Polemiky v Pavučině 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 13.568 x 1
Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 13.526 x 2
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.504 x 1
Péče o zákazníky, řízení změny a strategické plánování očima Simona Francise 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.485 x 0
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 13.468 x 0
Elektronická kniha Kohoutí kříž 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 13.419 x 2
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.384 x 0
Projekt Volby 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.378 x 0
Poslyšte vlastenci píseň novou - 19. století v kramářské písni 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 13.345 x 0
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.326 x 0

Stránky

registration login password