Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 14.215 x 0
Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 14.194 x 0
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 14.164 x 0
SCImago Journal & Country Rank 2008, ročník 12, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 14.163 x 0
Citace? Ano - ale jaká? 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 14.161 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 14.127 x 0
Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi 2003, ročník 7, číslo 7 Rozhovor 14.118 x 1
Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 14.075 x 0
Evidence Based Medicine 2001, ročník 5, číslo 10 Medicína a informace 14.066 x 0
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 14.044 x 0
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 14.020 x 0
Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 14.014 x 2
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 13.919 x 0
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.909 x 0
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 13.904 x 1
Informační gramotnost v kontextu vzdělávání s důrazem na vysoké školy 2003, ročník 7, číslo 4 Informační gramotnost 13.874 x 1
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.867 x 0
Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani 2009, ročník 13, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 13.864 x 0
Elektronická kniha Kohoutí kříž 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 13.859 x 0
Povinný výtisk elektronických dokumentů - přehled legislativy vybraných zemí 2004, ročník 8, číslo 3 Právo v informační společnosti 13.857 x 0

Stránky