Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 14.680 x 1
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 14.663 x 2
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.652 x 1
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.649 x 2
Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy 2003, ročník 7, číslo 12 Odborné vzdělávání 14.590 x 1
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 14.588 x 0
K problematice knihoven pro zrakově postižené 2007, ročník 11, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 14.564 x 3
Kontrolní číslice v ISBN 2007, ročník 11, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 14.557 x 4
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.512 x 1
Před 40 lety začala zlatá éra citačních rejstříků vědecké literatury 2003, ročník 7, číslo 11 Výročí měsíce 14.486 x 1
Licence Creative Commons a jejich česká verze (Lukáš Gruber) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 14.474 x 1
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 14.462 x 0
Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví 2003, ročník 7, číslo 2 Odborné vzdělávání 14.426 x 0
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.397 x 1
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 14.379 x 1
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.371 x 0
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 14.340 x 0
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.338 x 2
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 14.327 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 14.310 x 0

Stránky